Reefer Madness bij de Verenigde Naties

 

Tekst ©JosNijsten2006

 

Antonio Maria Costa (foto: IRIN/David Gough), hoofd van de UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) sloot zich aan bij het "Amerikaans Blok" van John Walters en andere drugbestrijders tijdens de persconferentie in Washington op 27 juni 2006 waar het Wereld Drug Rapport 2006 werd voorgesteld. Daarmee wilde hij de jaarlijkse Internationale Dag tegen Drugmisbruik en Illegale Handel bekronen.

 

Costa, Walters en Co maakten van de gelegenheid gebruik (misbruik?) om elkaar te bedelven onder de gelukwensen met hun "vooruitgang" in de strijd om het druggebruik te elimineren. Dat deden ze met enkele zeer opmerkelijke verklaringen. Analysten en hervormers van het drugbeleid van overal ter wereld reageerden prompt met scherpe kritiek en wezen erop dat een zeer verwrongen beeld werd opgehangen over het succes van een algemeen drugverbod.

 

"Drugbestrijding werkt en het werelddrugsprobleem is tot staan gebracht," zei Costa. "In de voorbije paar jaren hebben de inspanningen die de wereldwijde dreiging die verboden drugs vormen, een rem gezet op de stijging van het drugsmisbruik die vijfentwintig jaar duurde. De opiumproductie daalde op wereldvlak met 5 procent, zo luidt het rapport, eraan toevoegend dat de productie in de Zuidoost-Aziatische Gouden Driehoek nagenoeg uitgeroeid was en de productie in Laos tot 14 ton gedaald was. Afghanistan anderzijds is nu verantwoordelijk voor bijna 90 procent van de totale wereldproductie, wat in 2005 goed was voor 400 ton.”

 

De cocaïneproductie en de globale markt voor amfetamines en andere stimulerende middelen is 'gestabiliseerd', aldus het rapport.

 

Maar marihuana daarentegen, in 2004 minstens één keer gebruikt door 162 miljoen mensen, is een serieus probleem, zei Costa. In feite zei hij dat marihuana in geen enkel opzicht anders was dan harddrugs als heroïne en cocaïne. Hij maakte zijn beklag over het feit dat sommige regeringen faalden in een stevige aanpak van de cannabisplant. "Vandaag verschillen de schadelijke eigenschappen van cannabis niet van die van andere plantaardige drugs zoals heroïne en cocaïne," zei Costa.

"Het cannabisbeleid verschilt van land tot land en soms wordt de wetgeving elk jaar gewijzigd. Met een stijgende cannabisgerelateerde gezondheidsschade is het fundamenteel fout dat landen het cannabisbeleid afhankelijk maken van wie er in de regering zit." (dat heet democratie, eikel! NVDR)

"Het marihuanagebruik loopt uit de hand omdat het een onkruid is dat overal groeit. Het loopt uit de hand omdat het verkeerdelijk als een lichte drug wordt aanzien," zei Costa. "Maar het is inderdaad uiterst problematisch als gevolg van het sterk verhoogde THC-gehalte."

 

Eigenaardig genoeg klopten de opgeschroefde opmerkingen die Costa op de persconferentie uitte, niet met de inhoud van het rapport zelf.

 

Daarin staat: "Veel van de vroegere gegevens over cannabis worden thans als onjuist beschouwd. Een groot aantal studies in diverse landen hebben cannabis gezuiverd van veel van de tenlasteleggingen tegen de plant."

 

Marihuana is inderdaad "een enorm globaal probleem," vond ook drugczar Walters van de VS. "Het is geen toegangspoort, het is zowel een doodlopende straat als een toegang voor velen om andere dingen te gebruiken en zo polygebruikers worden. Dat was vroeger ook al zo," zei Walters op de persconferentie.

 

Er kwam onmiddellijk reactie op Costa's uitspraken over cannabis. "Drugscope is verbaasd en bezorgd over de verklaringen van het UNODC-hoofd omtrent cannabis," zei Martin Barnes van de Britse analystengroep. "De Britse overheid, het onderwijsnet, diverse andere organisaties, hebben de laatste jaren hard gewerkt om jonge mensen te verzekeren van feitelijke informatie over de relatieve schadelijkheid van drugs. Uit internationaal erkend bewijsmateriaal blijkt duidelijk dat cocaïne en heroïne veel grotere gezondheidsproblemen en sociale schade veroorzaken dan cannabis. Het is misleidend en onverantwoord om het anders voor te stellen. Cannabis is een schadelijke stof maar de grotere schade, veroorzaakt door cocaïne en heroïne mogen niet geminimaliseerd worden."

 

De UNODC kwam nog zwaarder onder vuur te liggen. Het Wereld Drug Rapport "worstelt om succesverhalen te fabriceren over de doeltreffendheid van een globale drugscontrole," zei het Amsterdamse Transnationale Instituut (TNI) in een eerste reactie. De organisatie beschuldigt de UNODC van "gebrekkige vergelijkingen" en "vooringenomen stellingen over cannabis".

 

Het rapport staat "bol van de wetenschappelijke beledigingen", zei Martin Jelsma, coordinator van het Drugs en Democratie Programma van het TNI. De UNODC zou oog moeten hebben voor de beperking van de echte schade die met druggebruik geassocieerd wordt, zei hij, maar "over de ontwikkeling van een schadebeperkingbeleid is in het rapport nergens iets terug te vinden. Dit betekent dat resultaten uit de succesverhalen van de laatste tien jaar, zoals de daling van het aantal drugsdoden en minder minder HIV-infecties dankzij schadebeperking, totaal ontbreken."

 

"Dit rapport is bevooroordeeld en onevenwichtig," voegde TNI drugonderzoeker Tom Blickman eraan toe. "Het gebruik van pseudowetenschappelijk bewijsmateriaal om cannabisgebruik te demoniseren is identiek aan de vorige vergissing die resulteerde in het onderbrengen van cannabis in dezelfde klasse als heroïne en cocaïne," zei hij.

 

"Het rapport lijdt onder de spanningen die heersen tussen aan de ene kant de UNODC beleidsmakers die een strikte controle willen behouden en onder grote Amerikaanse financiële druk staan, en aan de andere kant de deskundigen die een eerlijk debat willen openen over de effectiviteit van achterhaalde aspecten van het huidige beleidskader," zei hij.

 

"Costa is de geschikte man voor de job!" verklaart Joep Oomen, coördinator van ENCOD. "Costa liegt over de zogenaamde successen in de Oorlog tegen Drugs, hij waarschuwt te tolerante overheden dat ze het drugsprobleem krijgen dat ze verdienen en hij zaait paniek over verhoogde potentie van cannabis. Hij is een manipulator die angst als wapen gebruikt om mensen te overtuigen om afstand te nemen van hun gezond verstand. Maar hij is ook een zielenpoot zoals de kapitein van de Titanic, omringd door officieren die de koers van het schip niet willen wijzigen, ook al stevenen ze recht op de ijsberg af," zei Oomen aan DRCNet.

 

De opmerkingen van Costa waren vooral gericht tegen Nederland, zei Oomen. "Tussen de regels verwijst hij naar de Europese regeringen die hun beleid willen wijzigen in het voordeel van een meer flexibele aanpak van cannabis. In de wereld van Costa zullen die regeringen moeten doen wat hij hen vraagt hoewel alle bewijzen, die in de laatste dertig jaar verzameld werden, in de andere richting wijzen," zei hij.

 

"In Nederland werd duidelijk dat een systeem van legaal geregelde toegang tot cannabis voor volwassenen, de criminaliteit vermindert en voordelen biedt wat kwaliteit en gezondheid betreft," verduidelijkt Oomen. "De huidige Nederlandse regering wil het nationale cannabisbeleid niet verdedigen. Maar dat zou kunnen veranderen na de parlementsverkiezingen die in mei 2007 gehouden worden.

 

Voorstellen om de cannabisteelt voor de bevoorrading van de coffeeshops te regulariseren, circuleren al een hele tijd bij de socialisten, die zeer waarschijnlijk als winnaar uit die verkiezingen zullen komen. Dat is de nachtmerrie van Costa. Daarom dringt hij aan op "een consequente inzet over de partijgrenzen heen en in alle lagen van de bevolking. En dat mogen we graag horen," zegt Oomen. "Met dit soort verklaringen steunt Costa in feite de hervorming van het drugsbeleid."

 

Costa ziet dat wellicht anders maar de reactie op zijn lichtzinnige opmerkingen over marihuana en de onmiddellijke kritieken op het rapport in het algemeen, maken duidelijk dat de dagen van het onbetwiste verbodsbeleid op drugs, geteld zijn.

Intussen viert China zijn Internationale anti-drugsdag zoals het dat gewoonlijk doet: drugshandelaars executeren tijdens obsene publieke rituelen. Volgens de Chinese pers werden minstens 27 mensen geëxecuteerd voor drugshandel. Tien anderen werden maandag 26 juni ter dood veroordeeld. Costa had daar geen commentaar op.

(Bron: DRCNet Drug War Chronicle 30 juni 2006)

 

"In 1961 namen de VN zich voor om opium uit te roeien tegen 1979 en cannabis en coca tegen 1989. De productie is sindsdien gestegen. Nu adopteert men nieuwe streefdata zonder zich af te vragen waarom de oude niet gehaald werden, zodat er politiek niets hoeft te veranderen."

(Alex Robinson, directeur Drug Policy Foundation - Tom Ronse in De Morgen op 11 juni 1998)

 

"Het is een vreemde bedoening. We komen hier uit de hele wereld om te praten over resoluties die al lang door ambtenaren zijn opgesteld en goedgekeurd, en om te bevestigen dat we allemaal heel erg tegen drugs zijn. Het is een papegaaiencircus."

(Hedy d'Ancona, ex-minister volksgezondheid Nederland - Tom Ronse in De Morgen op 11 juni 1998)

 

"Eén van de bestaansredenen van het verdrag uit 1961 is het beschermen van de volksgezondheid. Het repressief handhaven van het verbod doet meer kwaad aan de volksgezondheid dan de drug zelf."

(Joep Oomen in De Morgen op 28 maart 2001 naar aanleiding van 40 jaar VN-verbod op drugs)

 

"Als wij geen leidende positie hebben, is dat een groot verlies voor de internationale gemeenschap. Wij spelen een dominante rol in het onderzoek naar en de ontwikkeling van antidrugsprogramma's in de hele wereld. De steun die wij verlenen aan de VN, de EU en de voormalige sovjetstaten, kan ernstig worden aangetast."

(Barry McCaffrey in mei 2001 na zetelverlies van de VS in de International Narcotics Control Board - INCB)

 

"Mijn stelling dat we over acht jaar in een drugsvrije wereld kunnen leven is geen loze droom. Ons programma werd ruim twee jaar geleden opgestart en begint vruchten af te werpen. Alleen weet niemand het."

(Pino Arlacchi – in De Morgen op 14 juni 2000)

 

 

"Dat in Bolivia, Pakistan, Laos en Thailand de coke- en papaverproductie gevoelig verminderde, is volgens het Bureau te danken aan de begeleiding van de boeren bij de overschakeling naar andere gewassen."

(Pino Arlacchi van de UDCCP - DM 2001)

 

"Het model van de VN-aanpak is de 'Oorlog tegen Drugs' die in de VS in de jaren 80 gelanceerd werd. Het congres keurde toen een resolutie goed die stelde dat Amerika in 1995 drugsvrij moest zijn. In 1995 zaten er acht keer zoveel Amerikanen achter de tralies en er werden meer harddrugs gebruikt dan ooit. De drugsbusiness boekte recordwinsten. Het congres vroeg zich toen niet af waarom de strijd mislukt was en wat er moest veranderen. Dergelijke resoluties met arbitraire streefdata worden gestemd en vergeten." "Binnen tien jaar is Pino Arlacchi met pensioen. Hij zal zich niet moeten verantwoorden voor het feit dat de coca- en papaverteelt niet verminderde."

(Ethan Nadelman, directeur Lindesmith Center in De Morgen op 8 juni 1998)

 

Gelukkige verjaardag VN en val nu maar snel dood

 

De internationale overeenkomsten betreffende verdovende middelen waren einde jaren 1950 zo onoverzichtelijk geworden dat een nieuw verdrag diende tot stand te komen. Dat werd het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties van 1961 en het zal op 30 maart 2011 precies 50 jaar geleden zijn dat dit gedrocht ter wereld kwam. De gemiddelde leeftijd van een gezonde overeenkomst is 20 jaar. Hoogtijd dus voor euthanasie.

 

Lees de originele tekst van het Enkelvoudig Verdrag in het Engels

 

Het verdrag dateert van een periode met een hoog hypocrietgehalte. In dat jaar werden jonge meisjes in de katholieke scholen klaargestoomd voor … lees zelf maar.