De Oorlog tegen Drugs kan niet gewonnen worden

 

 

Judge J.P. Gray - Nederlandstalige bewerking: ©JosNijsten2005

 

Steunend op mijn ervaring als federaal procureur bij het US Attorney's Office in Los Angeles, als verdediger in strafzaken voor de US Navy JAG Corps en als rechter in Orange County Californië sinds 1983, ben ik tot het besluit gekomen dat het verbodsbeleid van de Amerikaanse overheid inzake drugs, niet alleen gefaald heeft maar ook hopeloos is.

 

Het probleem is niet dat onze politie zijn werk niet goed doet. Het is waar dat zij een gevaarlijke en moeilijke taak hebben en dat zij die taak beter uitvoeren dan we mogen verwachten. Zij zijn evenmin verantwoordelijk voor de faling van het drugsverbod dan Elliott Ness dat was voor de faling van het alcoholverbod.

 

Het probleem is eerder dat door onze verbodsbepalingen het handelen in illegale drugs zo walgelijk winstgevend is geworden dat we nooit een halt kunnen toeroepen aan de toevoer van criminelen die het risico willen lopen op vervolging en gevangenisstraf en de productie en verkoop voortzetten.

 

In feite brengt het huidige systeem ons in de slechts denkbare situatie. Als rechtstreeks gevolg van ons drugsverbod is de criminaliteit gestegen. Het geweld, corruptie, belastingdruk en – in veel gevallen – zelfs het drugsgebruik zijn toegenomen, terwijl de gezondheid en de burgerlijke vrijheden erop achteruit gingen.

 

Het Amerikaanse "industriële gevangenissencomplex" is zo vetgemest en machtig geworden door het vele geld dat de overheid in de War on Drugs gepompt heeft, dat het voor de verkozenen gelijk staat aan politieke zelfmoord als zij zich tegen het huidige beleid durven uitspreken.

 

In die omstandigheden is het aan de gewone mensen – als burgers, belastingbetalers en kiezers – om dit falend beleid te verwerpen.

 

We zouden kunnen beginnen met ons het volgende af te vragen:

 

- Wat is een "drug"? Als het antwoord is dat een drug een "stof is die geestesveranderend en soms verslavend werkt", waarom worden stoffen als nicotine, alcohol en zelfs cafeïne dan niet op dezelfde manier beoordeeld?

 

- Waarom maken we geen onderscheid tussen druggebruik, drugsmisbruik, onverantwoord gebruik en verslaving? Ik ben het ermee eens dat marihuana bijvoorbeeld, schadelijk kan zijn voor de gebruiker in geval van regelmatig overdreven gebruik. Maar dat is ook zo voor alcohol. Ik drink praktisch elke avond een glas wijn bij het eten. Betekent dit dat een behandeling tegen alcoholmisbruik noodzakelijk is?

 

- Waarom wordt het vanzelfsprekend geacht dat een begaafd acteur als Robert Downey Jr. naar de gevangenis moet voor van zijn cocaïneproblemen en Betty Ford een medische behandeling krijgt voor haar alcoholproblemen? Zijn dat allebei geen medische zaken die door medici moeten behandeld worden? Moet het strafrecht niet dienen om wangedrag aan te pakken? En moeten dan niet eerder de medische en sociale sector zich bezighouden met wat mensen zich toedienen?

 

- Als je er rekening mee houdt, dat in heel de menselijke geschiedenis nooit een samenleving bestaan heeft die niet een of ander geestesverruimend middel koesterde om te gebruiken en te misbruiken, zou het dan niet verstandiger zijn te focussen op beperking van de schade, dan te vechten tegen de menselijke aard via een verbodsmechanisme?

 

- En waarom houdt de overheid geen rekening met de problemen die door de Oorlog tegen Drugs zélf veroorzaakt worden? Bijvoorbeeld, ik heb nog nooit iemand horen beweren dat het heerlijk is om heroïneverslaafde te zijn. Maar als sommige mensen heroïneverslaafde worden, waarom moeten zij dan op de koop toe nog AIDS krijgen door vuile naalden? Dat is een apart probleem en dat wordt veroorzaakt door het verbod op de distributie en het bezit van injectienaalden. Ook het criminaliseren van drugsverslaafden en hen op die manier nog verder vervreemden van de medische faciliteiten waar zij kunnen geholpen worden, is een probleem dat veroorzaakt wordt door de War on Drugs.

 

- Waarom moet bovendien het Colombiaanse volk toezien hoe hun militairen, politie, juridisch systeem, veiligheid en levenswijze gecorrumpeerd worden met ons drugsgeld? De Colombianen hebben geen drugsprobleem: niemand gaat dood van cocaplanten. Zij hebben enkel een vernietigend drugsgeldprobleem.

 

De geschiedenis is een goede leerschool.

U moet weten dat toen het alcoholverbod werd opgeheven in de Verenigde Staten, het aantal moorden met 60 procent daalde op amper een jaar tijd en dat die daling aanhield tot aan het begin van WO II. Ik heb er niet de minste twijfel over dat we gelijkaardige resultaten zullen zien als we eindelijk het drugsverbod intrekken.

 

In juni 1994 gaf de RAND Corporation onderzoeksresultaten vrij waaruit bleek dat het rendement van ons belastingsgeld zeven keer hoger zou liggen als we behandelingsprogramma's voor drugsverslaafden zouden invoeren in plaats van hen in gevangenissen te stoppen.

 

Daarom moeten we aan de vraag naar behandeling tegemoet komen en de niet-problematische gebruikers uit het strafrechtelijk systeem halen.

 

Dat biedt ons de mogelijkheid om onze schaarse financiële middelen te besteden aan probleemgebruikers – mannen en vrouwen die, gedreven door drugs, gewelddaden begaan.

 

Verder moeten we doen wat we kunnen om het winstmotief uit de drugsverkoop te halen. Decriminalisering en medicalisering werken effectief in Nederland en Zwitserland. Dat ligt ook binnen het bereik van de VS en Canada.

 

(Bron: Door James P. Gray in National Post (Canada) op 12 oktober 2005)

 

 

Update februari 2016

 

Een dikke tien jaar verder staan we dus nog altijd op dezelfde plaats te trappelen. Het overheidsbeleid houdt alle vooruitgang tegen. En hoe verder je kijkt, hoe meer je dat beseft.

Hieronder een paar bijkomende argumenten:

 

Best Marijuana Argument Ever Given By Superior Court Judge James P Gray

https://www.youtube.com/watch?v=JFTUhUsI9cA

 

High Time for Change With Judge Jim Gray   Decrimmialize Drugs

https://www.youtube.com/watch?v=1yd_IWvLZOQ

 

Judge James Gray Speaking About Drug Regulation

https://www.youtube.com/watch?v=DvMkTflb0oA

 

Judge Jim Gray on The Six Groups Who Benefit From Drug Prohibition (2010)

https://www.youtube.com/watch?v=b6t1EM4Onao

 

Judge Jim Gray on The O'Reilly Factor (2008) – Voor wie O’Reilly niet kent … zijn domheid kan schokkend zijn voor redelijke mensen.

https://www.youtube.com/watch?v=LH1pcrtsYc8