Milieuramp in de maak:

Monsanto's aanwezigheid in de Obamaregering

 

Nederlandse bewerking ©JosNijsten2009

 

De benoeming bij de Food and Drug Administration (FDA) van Michael R. Taylor door de Obamaregering heeft een zwaar debat uitgelokt en de woede opgewekt van veel landbouw- en voedingswetenschappers, NGO's en activisten. De aanstelling van Taylor als vicepresident voor het openbaar beleid van Monsanto Corp. van 1998 tot 2001, illustreert de betrokkenheid van de voedselindustrie bij de overheidsbeslissingen. Taylor was verantwoordelijk voor de introductie en begunstiging van het (Monsanto)-biotechnologiebeleid tijdens de Clintonregering.

 

Wat evenwel aan ieders aandacht ontsnapte is Taylor's betrokkenheid bij het Amerikaanse beleid over de landbouwhulp aan Afrika. In een samenwerking met de Rockefeller Foundation en de Bill and Melinda Gates Foundation, is Taylor opnieuw de tussenpersoon voor Monsanto en de Amerikaanse regering, met als doel het openstellen van de Afrikaanse markten voor genetisch gemanipuleerde (*) zaden en chemische landbouwproducten.

 

Eind jaren 1970 was Taylor advocaat voor het Amerikaanse landbouwministerie. In de jaren 1980 was hij privéadvocaat bij King & Spalding, een kantoor in Washington DC waar hij Monsanto vertegenwoordigde.

 

Toen hij in de regering terugkeerde als vicecommissaris voor het beleid van de FDA van 1991 tot 1994, keurde de FDA het gebruik goed van genetisch gemanipuleerde groeihormonen voor melkkoeien (thans terug te vinden in de meeste Amerikaanse melkproducten) zonder dat dit op de verpakking vermeld wordt. Zijn rol in die beslissingen leidde tot een federaal onderzoek waarin hij uiteindelijk niet veroordeeld werd voor wat belangenvermenging betreft (for what it's worth - nvdr).

 

Taylor's herbenoeming bij de FDA kwam er net nadat Obama en de andere G8 leiders 20 miljard dollar beloofden om in de komende drie jaren de honger in Afrika te bestrijden.

 

"President Obama is momenteel ingesloten in een bubbel samen met enkele van de meest fervente promotoren van de biotechindustrie en van een 'Groene Revolutie' in Afrika," zegt Paula Crossfield aan de Huffington Post. Voor zijn aantreden bij Obama's team was Taylor medewerker bij de denktank "Resources for the Future" (uitwegen naar de toekomst) waar hij twee documenten publiceerde over Amerikaanse hulp voor de Afrikaanse landbouw, beide betaald door de Rockefeller Foundation.

 

De Rockefeller Foundation financierde de eerste 'Groene Revolutie' in Azië en Latijns Amerika in de jaren 1960. In 2006 kwam het tot een samenwerkingsverband met de Bill and Melinda Gates Foundation om de Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) te lanceren.

 

In zijn document van 2003 "Amerikaans patentenbeleid, biotechnologie en Afrikaanse landbouw: pleidooi voor een beleidswijziging" stelt Taylor:

 

"De Groene Revolutie ontweek grotendeels het Sub-Sahara Afrika (zwart Afrika). Afrikaanse boeren krijgen dikwijls te maken met moeilijke kweekcondities. Een verbeterde toegankelijkheid tot elementaire Groene Revolutie materialen zoals meststoffen, pesticiden, verbeterde zaden en irrigatie kan zeker een belangrijke rol spelen in de productieverhoging."

 

In een interview met AllAfrica.com papegaaide Obama de natte droom van Taylor: "Ik ben nog steeds gefrustreerd over het feit dat de Groene Revolutie die we in India in de jaren 1960 introduceerden, in 2009 nog steeds niet in Afrika werd geïntroduceerd."

 

Het zaad van de privatisering

 

Maar, zoals Paula Crossfield het benadrukt: "Er zijn heel goede redenen waarom we geen Groene Revolutie in Afrika geïntroduceerd hebben, namelijk omdat er een brede consensus is over het feit dat de Groene Revolutie in India een fiasco gewonden is. De Indische boeren zitten diep in de schulden en zijn gedwongen om (Monsanto)-zaden en (Monsanto)-pesticiden in te kopen aan hoge prijzen. Het aantal zelfmoorden ligt hoger dan elders en het eindresultaat is een uitgeputte grondwatervoorraad en een vergiftigd milieu met meer kankergevallen.

Als president Obama deze informatie niet heeft dan moet zijn kabinet daar verantwoordelijk voor gesteld worden."

 

En als AGRA geen voordeel brengt aan de Afrikaanse boeren, het zal zeker voordeel brengen aan Monsanto. Er wordt aangenomen dat Monsanto 90 procent van de globale GGO-zadenmarkt controleert.

 

(*) Monsanto zelf gebruikt enkel de benaming 'genetisch gemodificeerd'.

 

De genetische wijziging verwijst enkel naar de technische handeling, de enige modificatie die zich in het globale proces voordoet, een minuscule fractie van het geheel maar bepalend voor de monopolisering van voedselgewassen.

 

Die monopolisering omvat alles wat er verder rond hangt - patenten, publiciteit, juridische onderdrukking van alternatieven, de vernietiging van de plaatselijke agricultuur, agressief gelobby, het creëren van afhankelijkheid, enz.

 

Het is de manipulatie van het voedselrecht, de monopolisering van de wereldvoedselvoorraden en dus ook van de voedseltekorten in de wereld.

 

 

"De voedseloverschotten van de VS geven de feitelijke macht over leven en dood van massa's hongerigen." (rapport CIA). Deze stelling werd onderschreven door de Amerikaanse minister van landbouw die opmerkte: "Voedsel is een wapen. Het is één van de belangrijkste troeven in ons onderhandelingspakket." (Tinbergen J., 1977) "Atoombommen zijn er om te dreigen. Het voedselwapen wordt dagelijks gebruikt om te dwingen." (USA Public Law nr. 480)

 

 

Zie ook:

 

The world according to Monsanto - Controlling our food (Video 1u50')

 

Proces Monsanto 2003

 

"The effects of the Green Revolution"

 

"Genetically altered soil"

http://www.mindfully.org/Farm/Green-Revolution-Bt-Roots.htm

 

Microsoft’s Gates throws $100 million at a “new” Green Revolution for Africa

http://www.grain.org/seedling/?id=445

 

(Bron: http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/11413-monsantos-man-in-the-obama-administration van 15 augustus 2009)

 

 

Massaal oogstverlies GGO-maïs in Zuid-Afrika

 

 

Zuid-Afrikaanse boeren leden miljoenen dollars inkomstenverlies toen bleek dat 82.000 hectaren GGO-maïs geen zaden produceerde.

 

"Monsanto zegt dat er een foutje gemaakt is in het laboratorium maar wij zeggen dat het een algemeen falen is van de biotechnologie. Je kan geen zelfde fout maken bij drie verschillende maïssoorten", zegt Mariam Mayet, milieuactiviste en directeur van het Afrika-Centrum  voor Bioveiligheid in Johannesburg.

 

De drie maïsvariëteiten die faalden in het produceren van zaden waren ontwikkeld met ingebouwde resistentie tegen herbiciden en gemanipuleerd om grotere oogsten per hectare op te brengen. Het resultaat was duidelijk anders.

 

Dit voorbeeld toont aan hoe gemakkelijk een fout kan gemaakt worden in een laboratorium, een fout die kan leiden tot hongersnood, vooral voor de kleine boeren die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van de opbrengst van hun teelten.

 

 

(Bron: http://www.digitaljournal.com/article/270101 van 22 juli 2009)