Het THC-gehalte stijgt tot het daalt

 

 

Tekst ©JosNijsten2006

 

Wat het gestegen THC-gehalte betreft, jaarlijks worden nieuwe testen gedaan door het Nederlandse Trimbos Instituut. Daaruit blijkt dat de geruchten over een 'gevaarlijke stijging van het THC-gehalte in de nederwiet' op niets berusten en door de pers gelanceerd zijn zonder verificatie van bronnen. Het gerucht is wél overgenomen door politici die dat dan weer verder opblazen. Als het dan uiteindelijk bij de 'deskundigen' van het Comité Ouders tegen (sommige) Drugs terecht komt, wordt het een opbodcircus.

 

Er is een stijging in vergelijking met de wiet van de jaren 70 en dat is ook normaal en vormt geen probleem. Vóór 1985 werd wiet praktisch uitsluitend buiten geteeld zonder groei- en bloeimiddelen. Het THC-gehalte schommelde tussen 4 en 7 procent. Het verbod heeft de teelt naar binnen gedreven. Planten kunnen in kweekkamers in optimale omstandigheden groeien en produceren uiteraard een betere kwaliteit. Er is minder kans op schimmels, schade door insecten, knaagdieren, en zo meer. Maar de planten werden minder 'zichtbaar' door de binnenteelt en dat opende ook wegen naar minder gezonde toepassingen, zoals het gebruik van producten uit de sierteelt, een praktijk die rechtstreeks het gevolg is van het verbod. We houden het hier voorlopig bij de vaststellingen van het Trimbos Instituut:

 

Het THC-gehalte in de nederwiet die in Nederlandse coffeeshops wordt verkocht, is de afgelopen vijf jaar (periode 1995-2000 nvdr) nauwelijks toegenomen. Bij wietmonsters uit een vijftigtal coffeeshops bleek het THC-gehalte (de werkzame stof) in nederwiet gemiddeld 8,6 procent te zijn, aanzienlijk minder dan door sommigen werd aangenomen. Wel bevat nederwiet meer THC dan marihuanaproducten uit het buitenland. Dit blijkt uit onderzoek dat door het Trimbos Instituut in opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van Justitie werd uitgevoerd.

 

THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) is de belangrijkste werkzame stof in hasj en wiet.

 

Het afgelopen jaar verschenen er regelmatig berichten in de pers over de hoge THC-gehaltes van nederwiet (in Nederland gekweekte wiet) en de schadelijke gevolgen daarvan voor de (volks)gezondheid. De verwarring over het THC-gehalte in marihuana werd voornamelijk veroorzaakt door het ontbreken van duidelijke gegevens. Om die reden heeft het Trimbos Instituut de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het THC-gehalte van cannabisproducten die in de Nederlandse coffeeshops worden aangeboden.

 

Medewerkers van het instituut hebben bij een vijftigtal coffeeshops verspreid over heel Nederland anoniem een aantal cannabisproducten gekocht. Deze drugsmonsters zijn in een gespecialiseerd laboratorium chemisch geanalyseerd. Daarbij is onderzocht hoe hoog de THC-concentraties zijn en of er een verschil bestaat tussen uit Nederland afkomstige producten en die uit het buitenland. De wietmonsters bevatten gemiddeld 7,5 procent THC en de hasjmonsters 12,6 procent. (Ter informatie: wiet wordt gemaakt van de gedroogde bloemtoppen van de hennepplant en hasj – ©foto Meve – uit de geperste hars van de plant).

 

Nederwiet bevat gemiddeld 8,6 procent THC tegenover 5,0 procent voor wiet van buitenlandse herkomst. De hasj bereid uit nederwiet (die overigens weinig werd aangetroffen) heeft ook een hoger THC-gehalte (20,7 procent) dan de hasj die afkomstig is uit het buitenland (11,0 procent). De gevonden percentages wijken nauwelijks af van de percentages die in het midden van de jaren negentig gerapporteerd werden door het Nederlands Forensisch Instituut over in beslag genomen monsters. In vergelijking met enkele buitenlandse wietsoorten zijn de gevonden concentraties THC in nederwiet niet extreem.

 

Wat betreft de sterkere nederwietsoorten bestaat er veel overeenkomst met sommige marihuanavarianten die in de Verenigde Staten voorkomen. De prijzen die gevraagd werden voor nederwiet en Nederlandse hasj waren hoger dan voor buitenlandse wiet en hasj. Daarbij waren de prijzen die in Amsterdam voor een gram nederwiet gevraagd werden hoger dan in de rest van het land. Er is een duidelijk verband tussen de prijs die voor wiet of hasj betaald moet worden en de sterkte uitgedrukt in het percentage THC. Het is de bedoeling dat het onderzoek naar THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops jaarlijks wordt uitgevoerd.

 

In juli 2005 komt het Instituut zelfs tot de vaststelling dat het THC-gehalte van de nederwiet gedaald is

 

Het gemiddelde THC-gehalte in nederwiet is vorig jaar gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut in Utrecht. In 2003 was de gemiddelde waarde 20,4 procent, nu is dat gedaald naar 17,7 procent. THC is het werkzame deel van de cannabisplant en zorgt ervoor dat de stemming van de gebruiker wordt versterkt. Het Trimbos Instituut onderzoekt elk jaar het THC-gehalte van wiet en hasj in de Nederlandse coffeeshops. Het THC-gehalte in de cannabisplant stijgt als het klimaat waarin de plant groeit warmer is. Bij nederwiet is het THC-gehalte al jaren hoger dan bij geïmporteerde wiet. Daar ligt het tussen vijf en zeven procent. Of de stijging van de werkzame stof gevaren oplevert voor de volksgezondheid is niet bekend. Het ministerie van Volksgezondheid onderzoekt welke invloed het THC-gehalte heeft op de gezondheid.

 

(Bronnen: R.J.M.Niesink Trimbos Instituut 2000, Novum 12 juli 2005)