Van natuurproduct tot chemiecocktail

 

 

Tekst ©JosNijsten2007

 

Als initiatieven genomen worden zoals Trekt Uw Plant in Antwerpen, dan is dat niet om op te vallen maar uit noodzaak. Cannabisconsumenten, medicinaal of recreatief, die zich niet uit goede bron kunnen bevoorraden of niet zelf kunnen kweken, zijn aangewezen op de straatverkoop. Het spreekt voor zich dat op straathoeken geen "grand cru" verkocht wordt.

 

Op vele plaatsen in Europa duikt sinds vorig najaar wiet op van een zeer bedenkelijke kwaliteit. Toppen worden afgedraaid, de THC-rijke kristallen vallen door een zeef en zowel de afgedraaide toppen als de uitgezeefde kristallen worden als kwaliteitsproduct verkocht. Als je dat koopt ben je belazerd, maar dat is nog het minste kwaad. De straatverkoop, de illegaliteit, de zwarte markt, bevorderen de toepassing van andere, zeer ongezonde versnijdingmethoden. Hasj en wiet worden bewerkt met bladafval, kruiden, vet, olie, schoensmeer, zand, boenwas, suiker, haarlak, ...

 

Synthetische stoffen zoals aanmaakvetten voor schoensmeer behoren tot de meest schadelijke additieven. Bij de verbranding ervan ontstaan kankerverwekkende stoffen, zoals bijvoorbeeld gechloreerde koolwaterstoffen, die best niet geïnhaleerd worden en die vooral bij orale consumptie schade aan het organisme toebrengen.

 

Die stoffen zijn niet alleen kankerverwekkend maar kunnen ook het DNA beschadigen.

 

Ook bij de verbranding van organische stoffen zoals kruiden of bladafval, ontstaan er kankerverwekkende stoffen. Het roken van joints met een tabakmix levert dus vooral veel schadelijke verbrandingsstoffen op.

 

Maar er is meer aan de hand. Volgens het Duitse tijdschrift 'Grow' breidt het fenomeen van de vervuilde cannabis zich snel uit. "Iedereen lijkt wel een eigen middeltje te hebben ontwikkeld: haarlak, lood, verf, synthetische en organische oliën, suiker, zelfs groen gespoten schelpenzand." "Bij sommige frauduleuze mengsels komen gevaarlijke chloorverbindingen vrij. Chloorfenolen, hexachloorfenol (ontsmettingsmiddel uit de zeepproductie), om er maar een paar te noemen." Een microbiologisch onderzoek van coffeeschopwiet door de Leidsche universiteit wees op de aanwezigheid van chloorfenolen. Dat zijn stoffen die de huid en de slijmvliezen irriteren en kankerverwekkend zijn. Zie Een evaluatie van de kwaliteit van medicinale cannabis in Nederland.

 

In verschillende landen is er een Amerikaanse bloeibooster (Brix+) in de handel, speciaal voor de cannabisteelt. Geoogste planten worden voor het drogen in de vloeistof ondergedompeld en daarna gedroogd. Het product is samengesteld uit suikers, aminozuren, hormonen (o.a. Triacontanol, een groeihormoon voor groene bladeren) en vloeibaar gemaakte synthetische stoffen die uitharden als ze aan de lucht worden blootgesteld. Het gevolg is dat je iets krijgt dat er uitziet als hoogwaardige wiet maar in feite pure troep is.

 

Het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen ligt al langer onder vuur maar werd nooit echt serieus onderzocht. De Nederlandse overheid schatte in 2001 dat dit bij de helft van de teelten gebeurde.

 

CannaResearch doet al enige tijd steekproeven in coffeeschops en stelt vast dat vooral Fluralaxyl, Propamocarb en Abamectin worden teruggevonden. Alle drie veroorzaken ze schade aan de gezondheid. Furalaxyl of Fongarid is een giftige fungicide uit de sierteelt. De halveringstijd van de giftigheid is vijftig dagen maar het product wordt blijkbaar nog kort voor de oogst toegevoegd. Propamocarb of Previcur N (Bayer) is een schimmelwerend product dat gebruikt wordt tegen voetrot en wortelrot, en tegen valse meeldauw. De halveringstijd van de giftigheid in de bloemtoppen is 25 dagen.

 

Abamectin of Vertimec is een insecticide van Syngenta die zeer giftig is in een waterig milieu en schadelijk bij opname via de mond. Bij verbranding ervan ontstaan meerdere giftige stoffen.

 

Het Britse ministerie van volksgezondheid waarschuwde voor de verontreiniging van wiet, met microscopisch kleine glasdeeltjes. De aanwezigheid ervan werd in laboratoria vastgesteld. Meldingen uit verschillende delen van het land worden daarmee bevestigd. Het schijnt dat de planten besproeid worden met de minuscule glasbolletjes die bestemd zijn voor de productie van reflecterende verf voor aanduidingen in het wegverkeer. De Britten noemen het 'grit weed'. Vermits dit product praktisch overal in het land opduikt moet de contaminatie in een vroeg stadium van het productieproces gebeuren. Harry Shapiro van Drugscope zegt dat die gegevens doen vermoeden dat de fraude op industriële schaal gebeurt.

 

Niet bevestigde rapporten vermeldden gezondheidsproblemen als gevolg van de vervuiling. Er waren onder meer klachten over irritatie van de slijmvliezen, mondinfecties, hardnekkige hoest en een drukkend gevoel op de borst. Een woordvoerder van de British Thoracic Society zei dat er wellicht geen gevaar is omdat de glasdeeltjes groter zijn dan 15 micron. Deeltjes die groter zijn maken volgens dokter Richard Russell, adviseur bij het Imperial College London, weinig kans om tot in de longen te geraken.

 

Bij het verbranden van quartz alpha bestaat het gevaar voor het ontstaan van silicose, een longziekte die schade veroorzaakt aan het bindweefsel en waardoor bronchitis ontwikkeld wordt. Maar wie in berggebied woont, ademt meer kwartshoudend zand in dan een zware cannabisroker. Een groter gevaar zijn de synthetische stoffen waarmee het zand op de bloemtoppen vastplakt, want zand blijft natuurlijk niet zomaar hangen. Alle fraudesystemen die toegepast worden, vormen een gevaar en moeten vermeden worden.

 

Het Britse ministerie van volksgezondheid heeft naar eigen zeggen de beste strategie tegen de slechte cannabis:

 

         "c) Om alle risico op gebruik van vervuilde cannabis te vermijden, zou aan patiënten de raad moeten gegeven worden geen cannabis meer te gebruiken."

 

Was het niet de paus die zei dat je maar beter geen seks kunt hebben om je tegen aids te beschermen...?

 

Met ideologisch gelul los je geen problemen op. Het zijn reacties die doen denken aan de uitspraken van Carlton Turner, hoofd van het Marihuana Onderzoekscentrum van Mississippi, die er geen probleem in zag dat jongeren crepeerden aan paraquat, een dodelijk gif dat door de overheid op de hennepplantages gespoten werd. Ze moesten maar geen cannabis gebruiken. Maar die man was duidelijk niet toerekeningsvatbaar (zie drugstest deel 2).

 

Ook in Frankrijk werd laboratoriumonderzoek gedaan. Het Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT) gaf op 21 november 2006 de resultaten vrij van een onderzoek waaruit bleek dat een belangrijke hoeveelheid microbolletjes tussen 20 en 30 micron in de wietstalen aanwezig was. Verder werd de aanwezigheid vastgesteld van glaspoeder, zand en glaswol.

 

Cannabisproducten moeten geanalyseerd worden op onzuiverheden, de consument moet duidelijke productinformatie krijgen en moet zijn product kunnen (laten) testen. Tenslotte moet de consument de mogelijkheid krijgen zich uit eigen teelt op een gezonde manier te kunnen bevoorraden.

 

Het gaat niet op om te stellen dat cannabisconsumenten het probleem zelf zoeken. Cannabisconsumenten zoeken cannabis, geen troep. Het ongezonde aspect is hier immers niet de cannabis zelf maar de toevoeging van allerhande stoffen die eigen zijn aan de zwarte markt waaraan de cannabis werd overgegeven. Het effect van toegevoegde stoffen en onzuiverheden aan cannabisproducten krijgt onvoldoende aandacht. Het versnijden van hasj en wiet is een ernstig gevaar voor de volksgezondheid. Het is vergelijkbaar met het toevoegen van glycol (antivries) aan wijn, als zoetstof. Dan ga je toch ook niet zeggen: stop met wijn drinken? Dan neem je de schurk te pakken die dergelijke praktijken toepast. Maar bij illegale producten is dat niet vanzelfsprekend.

 

Het is eigenlijk niet moeilijk om zelf enkele basisprincipes te onthouden om het slechte spul te herkennen. Steek een wiettopje in een glas alcohol (water kan ook maar dat lost moeilijker op) en kijk wat er uitvalt. Je kan ook een topje in je mond steken en het even laten oplossen. Eventueel aanwezig zand en onzuiverheden komen los van de top zonder zelf op te lossen.

 

De landen waar de praktijken werden vastgesteld zijn Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Nederland, België en Groot-Brittannië.

Dat zijn natuurlijk praktijken die bijzonder geschikt zijn om de Oorlog tegen Drugs te voeden met vervalste bewijzen van schadelijkheid. Het lijkt wel of het erom gedaan is.

 

Wie wil reageren op dit artikel kan dat doen via de blasfemiebox.

 

Er zijn intussen ook wat beelden opgedoken bij YouTube. Hier al een voorlopig lijstje.

 

* contaminated cannabis part 1

https://www.youtube.com/watch?v=I_-Hf0NXMNU

* contaminated cannabis part 2

https://www.youtube.com/watch?v=k8QNeU-B3Kk

 

* glass grass - warning THC4MS

https://www.youtube.com/watch?v=52emKNkRunM

Deze laatste video - een waarschuwing aan medische gebruikers - werd van het net gehaald. Vraag me niet waarom.

 

Het Belgische ministerie van volksgezondheid is op de hoogte van de contaminatie van cannabis met glasbolletjes. Het 'Early Warning System' ("De informatiesnelweg tussen u en ons") werkt dus. Maar wat zegt het EWS-team over de contaminatie? Zij zeggen dat die informatie niet bedoeld is om te verspreiden bij de gebruikers en vragen te willen vermijden dat die informatie bij de gebruikers terecht komt tot het betrokken ministerie beslist wanneer het tijd is om informatie hierover te geven. Dat is onaanvaardbaar! Als iemand sporen van detergent ontdekt in frisdrank, wordt heel het zooitje onmiddellijk uit de rekken gehaald en de bevolking wordt aangemaand tot uiterste voorzichtigheid. Als een speld gevonden wordt in babyvoeding, gaat de hele productie de vuilbak in. Als in wijn glycol gevonden wordt, dan kleuren de riolen rood. En telkens wordt dit in het lang en in het breed uitgesmeerd in de media. Omdat de volksgezondheid in gevaar is!

Nu het over cannabis gaat blijkt gezondheid ineens geen rol meer te spelen. Dat is een hypocriete stap te ver.

   

Uit de kamerdebatten van 2003(*) blijkt dat, als het over cannabis gaat, weinig wetenschappelijke argumenten gehanteerd worden om een beleid op te baseren. De overheid beoordeelt een bestaand gevaar op basis van de legale situatie van een stof en niet op basis van de toxiciteit. De 'deskundigen' die geraadpleegd worden zijn moraalridders die de wetenschap langs rechts voorbijsteken en eender wat vertellen, als het maar prohibitionistisch genoeg klinkt.

 

Als er dan iets misgaat met de kwaliteit van een (illegaal) consumptieartikel, dan moet de consument daarover ingelicht worden door mensen die zeggen "ZIJ moeten maar geen cannabis gebruiken" in plaats van "WIJ moeten onze verantwoordelijkheid opnemen voor de volksgezondheid". Het argument dat gebruikt wordt om die passiviteit te verdedigen is dat er "voorzichtig moet omgesprongen worden met dergelijke informatie om paniekreacties te voorkomen". Daarom zou de Belgische overheid nog geen officiële waarschuwing verspreid hebben over mogelijke wietvervuiling.

 

Dit strookt echter niet met de onophoudelijke paniekzaaierij over het "sterk verhoogde THC-gehalte", een kwakkel die al jaren de ronde doet en door politici eindeloos gerecycleerd wordt. Nochtans staat dit haaks op de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek dat verricht wordt door het Nederlandse Trimbos-instituut.

 

In 2005 stelden zij het volgende vast:

 

Het gemiddelde THC-gehalte in nederwiet is in 2004 gedaald. In 2003 was de gemiddelde waarde 20,4 procent, in 2004 is dat gedaald naar 17,7 procent. Het Trimbos-instituut onderzoekt elk jaar het THC-gehalte van wiet en hasj in de Nederlandse coffeeshops. Bij nederwiet is het THC-gehalte al jaren hoger dan bij geïmporteerde wiet. Daar ligt het tussen vijf en zeven procent. Of de stijging van de werkzame stof gevaren oplevert voor de volksgezondheid is niet bekend (Bron: Novum 12 juli 2005).

 

De onderzoeksresultaten van het Trimbos Instituut voor de periode 2014 - 2015 zijn gratis beschikbaar op https://assets.trimbos.nl/docs/95bec8d1-4879-4aa5-ba59-3c4a0695bb01.pdf  

 

Anderzijds is er Marinol, een 'geneesmiddel'(**) dat bestaat uit synthetische THC (100 procent) opgelost in sesamolie. Er werd een aanbeveling gedaan door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om Marinol te herklasseren van Schedule II naar Schedule III van het Verdrag van 1971 om het voorschrijven ervan te versoepelen. Marinol is 100 procent synthetische THC (geen CBD, CBN, CBG, ... enkel THC) en de marketing van het product wordt verzorgd door Solvay Belgium.

 

Zoals hierboven al vermeld, is een eventuele schadelijkheid van natuurlijke THC nooit aangetoond, om nog maar te zwijgen over de wisselwerking tussen de tientallen cannabinoïden die naast en met THC ook nog een rol spelen. Bij Marinol is één zaak duidelijk want zij schrijven het zelf in hun bijsluiter: bij het gebruik van (synthetische) THC is een dodelijke overdosering mogelijk. Maar het is wettelijk, daar is voor gezorgd. Lees de uitzonderingsclausule maar in het Koninklijk Besluit van 4 juli 2001 over de preparaten met synthetische THC.

 

Het bovenstaande roept toch vragen op over de objectiviteit waarmee bepaalde zaken behandeld worden. Ouders worden bang gemaakt met onwetenschappelijke uitspraken over 10 tot 30 keer meer THC, teergehaltes die 20 keer hoger liggen dan bij tabak (zonder erbij te vermelden dat een tabaksroker met één sigaret dezelfde hoeveelheid plantaardig materiaal binnenkrijgt als een zware cannabisroker per dag consumeert). Dergelijke griezels worden zonder tegenstand op de goedgelovige bevolking losgelaten.

 

Een waarschuwing op basis van effectieve vaststellingen zou dan paniek veroorzaken? Kom nou!?

 

Om terug te komen op de concrete wietvervuiling: de vervuiling van cannabis is in de Franse grensstreek wel degelijk aanwezig. Nederlandse consumenten en Vlaamse coffeeshoptoeristen zullen daar weinig of geen problemen mee hebben want een coffeeshopleverancier heeft toch min of meer een zaak hoog te houden. Een straatverkoper kent dat woord niet.

 

De Luxemburgse overheid stuurde op 4 april een waarschuwing(***) rond na de vaststelling in laboratoria dat de straatwiet microscopische glasbolletjes bevat die de gezondheid ernstig kunnen schaden. In België blijft alles bij het oude, geen paniek dus.

 

Verwijzingen:

 

(*) De tekst van de kamerdebatten is terug te vinden op http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/1888/50K1888004.pdf, het eerste deel van een kritische analyse staat hier.

 

(**) Het woord 'geneesmiddel' staat tussen aanhalingstekens omdat met het beschreven 'middel' niets 'genezen' wordt. Dit Nederlandse woord wordt gebruikt als vertaling voor het Engelse woord 'drug' als het over legale middelen gaat. Als het illegale middelen betreft wordt het Engelse woord 'drug' onvertaald overgenomen. Daarom is THC van de overheid een 'geneesmiddel' en de THC van de coffeeshop een 'gevaarlijke drug'

 

(***) Communiqué: Le ministère de la Santé met en garde contre les risques sanitaires liés à une consommation d’herbe de cannabis coupée avec des microbilles de verre.

Le ministère de la Santé vient d’être informé de 2 cas de pathologies respiratoires sérieuses en France qui pourraient être liées à la consommation d’herbe de cannabis coupée avec des microbilles de verre ainsi que d’une analyse d’un échantillon d’herbe de cannabis en Belgique dans lequel on a retrouvé des microbilles similaires. Il n’est pas exclu que la consommation du produit en question ait des conséquences sanitaires sérieuses à moyen ou à long terme.

Les analyses de routine des produits visés ne montraient aucune autre substance psycho active en plus du THC, le principe actif du cannabis. Grâce à des analyses supplémentaires on a pu mettre en évidence en France la présence de quartz et de microbilles de verre (0,02 à 0,3 mm) dans des échantillons de cannabis coupé ce qui donne au produit une apparence cristalline n’augmentant cependant pas son potentiel psycho actif. L’herbe de cannabis est coupée pour les raisons suivantes:

* l’augmentation du poids permet un accroissement de la marge de bénéfice des distributeurs et des vendeurs,

* l’aspect cristallin donne l’impression trompeuse que le produit est riche en résine et, par conséquent, de haute qualité.

Les microbilles ne sont généralement pas visibles à l’œil nu mais le produit est granuleux au toucher et il "craque" sous les dents. Il est recommandé aux personnes ayant consommé de l’herbe de cannabis et ressentant des symptômes inhabituels (sensation de brûlure de la bouche ou de la gorge, gêne respiratoire, voire crachats de sang) de consulter rapidement leur médecin traitant.

Pour tous renseignements veuillez contacter le ministère de la Santé: alain.origer@ms.etat.lu, Tél.: 478-5625.

(communiqué par le ministère de la Santé)

 

Bronnen

Deutscher Hanf Verband (DHV) - www.hanfverband.de

Eurodrug - www.encod.org

Chanvre Info - www.chanvre-info.ch

Nouvelobs.com d.d. 18.09.2006

The Guardian 12.01.2007

www.cannaprag.net d.d. 01.01.2007

www.grow.de januari 2007

'Bestrijdingsmiddelen' - L. Reijnders (Boom Amsterdam)