Italiaanse parlementsleden betrapt op drugsgebruik

 

DOSSIER DRUGSTEST DEEL 4

 

 

Tekst ©JosNijsten2006

 

Nadat in het Britse en het Duitse parlement drugsgebruik werd vastgesteld bij de vertegenwoordigers van het volk en de verdedigers van de moraal, krijgt nu ook Italië zijn rechtvaardig deel van de koek. Stiekem onderzoek naar een aantal illegale stoffen toonde aan dat 16 van de 50 afgevaardigden van het lagerhuis cocaïne en cannabis gebruikten. Bijna een derde van de politici had drugs gebruikt binnen de voorbije 36 uren.

 

Het populaire Italiaanse satirische TV-programma 'Le Iene' (De Hyena's) is bekend om zijn grappen en grollen waarmee bekende figuren in diskrediet gebracht worden.

 

Het was een slimme valstrik waarmee een aantal politici binnen de Italiaanse overheid zonder twijfel in verlegenheid gebracht wordt. De programmamakers interviewden de volksvertegenwoordigers over de begroting van 2007 die thans in het parlement besproken wordt.

 

Geen van hen wist dat de grimeur die de gezichten van de politici voor het programma moest 'bijwerken', het zweet van hun voorhoofd bette met een tampon die het gebruik van cocaïne en/of cannabis na onderzoek kan uitwijzen.

 

Geen verrassing

 

Twaalf van de vijftig politici uit het Italiaanse lagerhuis testten positief voor cannabis en vier waren positief voor cocaïne. "Le Iene" is een uitzending van Italia One, een kanaal dat eigendom is van de familie Berlusconi. Hoewel de 16 politici niet bij naam genoemd werden, is het verhaal groot nieuws in de Italiaanse media.

 

Minister van sociale zaken Paulo Ferrero zei: "Ik kan de manier niet appreciëren waarop het privé-leven van deze mensen binnengedrongen werd, maar de onderzoeksresultaten bevestigen wel wat algemeen aangenomen werd over het drugsgebruik van vele parlementairen."

 

Daniele Capezzone, leider van de Radicale Partij, die een lange campagne voerde voor de legalisering van cannabis, zei dat hij helemaal niet verbaasd was over de bevindingen.

 

"Ik heb altijd gezegd dat als een drugshond zou worden losgelaten op bijeenkomsten van politici, het beest niet zou weten waar eerst beginnen."

 

 

Piero Fassino bekijkt het van de goede kant en hoopt dat er nu wat sneller werk gemaakt wordt van een wijziging van de wet Gianfranco Fini op het drugsgebruik. (Fini 1994: "Mussolini was the greatest statesman of the 20th century." – Mussolini dacht dat op zijn beurt van Hitler)

 

Alessandra Mussolini eist dat de namen van de boosdoeners bekend gemaakt worden. Italo Bocchino van de Alleanza Nazionale eist dat de gebruikte zweetstalen onmiddellijk in beslag genomen worden met het oog op de vernietiging ervan.

 

De waarde van de test

 

De 'Drug Wipe', een tampon die zweet absorbeert is volgens Davide Parenti, hoofdredacteur van "Le Iene", voor honderd procent betrouwbaar.

 

Toxicoloog Piergiorgio Zuccaro, directeur van het Onderzoekscentrum voor tabak, alcohol en drugs van het ministerie van volksgezondheid, zegt dat de test "serieus is en een wetenschappelijke waarde heeft maar op zich onvoldoende om gebruik van drugs te bevestigen. Normaal gezien, als de 'drug wipe' negatief is, kan aangenomen worden dat dit zo is. Als hij evenwel positief is dan is een confirmatie vereist van het resultaat door een laboratorium, omwille van de mogelijkheid van het vals positief."

 

Felle tegenstanders zoals Luigi Lusi van de katholieke partij La Margherita vragen aan "Le Iene" af te zien van uitzending en niet op de zaken vooruit te lopen omdat enerzijds de gebruikte testmethode van twijfelachtige aard is, terwijl anderzijds met de rechten en de persoonlijke intimiteit geen rekening wordt gehouden. Tenslotte stelt hij dat vanuit het medisch oogpunt een verkeerd signaal gegeven wordt aan de jongeren die de grootste doelgroep vormen van de programmamakers. Lusi wil net als Mussolini dat de parlementsvoorzitter ingrijpt, maar dan ter verdediging van de parlementairen.

 

Pierferdinando Casini, leider van de UDC (Christen-democraten) zegt: "Deze zaak lijkt me een slechte propagandastunt te zijn. De betrouwbaarheid van dit soort pseudo-wetenschappelijke testen is nul."

 

Paolo Cento van de groenen haalt uit naar de moralisten: "De hypocrisie van de politieke elite die voor anderen een aantal vrijheden de nek wil omdraaien en dan zelf coke gaat snuiven, moet niet verbazen."

 

Italo Bocchino van de Alleanze Nazionale heeft een advocaat aangesteld om juridische stappen te ondernemen tegen "Le Iene" teneinde het DNA-materiaal van de betrokken politici terug te vorderen.

 

Tommaso Pellegrino van de groenen was een van de geïnterviewden die getest werden. Hij zegt geen drugs te gebruiken en wil zich onderwerpen aan een bijkomende test. Hij wil daarmee het "debat op gang brengen tegen de hypocrisie van het prohibitionisme dat alleen maar schade veroorzaakt heeft."

 

Pierferdinando Casini (op de foto met sinterklaas) kondigde een parlementair voorstel aan waarbij een drugstest voor volksvertegenwoordigers verplicht wordt. "De Italianen hebben het recht te weten of hun verkozenen verslaafd zijn", zei Casini. "In naam van de transparantie meen ik dat een test voor parlementsleden absoluut noodzakelijk is." Voor de leider van het katholiek blok UDC is er geen nood aan een onwetenschappelijke test, maar aan een officiële drugstest die door het parlement zelf wordt uitgevoerd. “De enige manier om de geloofwaardigheid van het parlement te garanderen is onder meer deze test.”

 

Als een auto besturen onder invloed onaanvaardbaar is,

is een land besturen onder invloed absoluut onbespreekbaar

 

De hypocrisie begint alleszins zulke hallucinante vormen aan te nemen dat ze tastbaar wordt en aanvoelt als plakkerig snot. Voorstanders van drugstesten, ga uw gang, eis van iedereen dat ze zuiver water pissen en van jullie heilige huisjes zal geen ruit heel blijven.

Wat als iemand voor de rechtbank door een jury veroordeeld wordt en zijn advocaat eist op de laatste dag van het proces een drugstest van alle betrokkenen, jury, rechters, procureurs, griffiers, advocaten, getuigen, deskundigen, enz...? Zal dat geweigerd kunnen worden? Ik meen van niet. Het lijkt me waarschijnlijker dat de veroordeelde vrijuit gaat op basis van de resultaten van de drugstest - procedurefouten zeg maar. Een veroordeling die bewerkstelligd wordt door verklaringen en getuigenissen van mogelijke drugsgebruikers is onaanvaardbaar.

Lees hierover ook "Is uw werkgever drugsvrij?"

 

Het klinkt ook wel raar als een politicus stelt dat die drugstesten onwetenschappelijk en waardeloos zijn, of dat het privéleven van de betrokkenen geschonden wordt. Dat argument is door diezelfde bekrompen politieke geesten altijd van tafel geveegd als het over burgers ging die getest werden. Ook het argument van het 'vals positief' – zie deel 1 - blijkt nu ineens waarde te krijgen. Ga door, heren en dames regeringsleden, op volle snelheid, de klap tegen de muur zal des te efficiënter zijn.

 

(Bronnen: La Republica en BBC News van 9 oktober 2006, AGI van 13 oktober 2006)