Drugsvrije samenleving

 

“Geloven” in een drugsvrije samenleving is een religieus standpunt.

“Beloven” is het politieke antwoord op het religieuze standpunt.

Noch religie noch politiek is gebaseerd op “weten”.

Beide zijn erop gericht ons te doen geloven wat zij beloven.

 

Toen in 1961 het Enkelvoudig verdrag inzake verdovende middelen werd ondertekend hebben de VN politici zichzelf en ons beloofd dat tegen 1979 opium volledig zou uitgeroeid zijn. Cannabis en cocaïne kregen uitstel tot 1989. Zonder zich in 1989 af te vragen waarom hun belofte niet ingelost werd, beloofden zij opnieuw plechtig dat tegen 1998 alle drugs de wereld uit zouden zijn. Dat geloofden ze bij de VN maar de realiteit achterhaalde hun wishful thinking. Toen werd het 2008 en hun geloof in hun eigen belofte zou aangetast moeten zijn maar in 2008 herhaalde de VN hetzelfde afgezaagde liedje: “Wij geloven in een drugsvrije wereld”. In 2018 zal opnieuw blijken dat de drugs de wereld niet uit zijn maar in veel grotere mate en gevarieerder dan ooit aanwezig zijn. De vraag of er minder gebruikers zijn, moet niet meer gesteld worden. Het antwoord is in wetenschappelijke studies terug te vinden. Niet in geloofsboeken.

 

Drugsvrij Antwerpen

 

BDW is natuurlijk niet de eerste die in Antwerpen een oorlog tegen drugs ontketent. Hij heeft eminente voorgangers in zijn streven, namelijk the one and only Scientology Church. Einde 1992 startte deze verzameling geestelijk gestoorde organismen (ggo) een sensibiliseringskampanje in Vlaanderen. De ggo’s beweren met ‘Narconon’ over een methode te beschikken om druggebruikers van hun verslaving af te helpen. Dat zou dan gebeuren via een zuiveringsritueel dat alle schadelijke stoffen verwijdert die drugs in het lichaam achterlaten. Vijf uur per dag gedurende drie tot zes maanden, afhankelijk van de tijd die het duurt om je te doen geloven dat geld een belangrijke factor is in je verslaving en dat je daar beter afstand van doet. In hun voordeel uiteraard.

 

De mensen van ADIC (Antwerps Drug Interventie Centrum) konden er niet mee lachen. De zorg voor verslaafden mag niet afhankelijk gemaakt worden van een ‘religieuze’ beweging, die in de zwakste groep binnen de maatschappij een gemakkelijke prooi vindt.

 

Toenmalig burgemeester van Schoten Tony Sebreghts (CVP) toonde wel interesse voor het initiatief. Hij overwoog zelfs om, als vorm van drugspreventie, het Scientology project als voorlichting in de scholen te gebruiken. De burgervader!

 

Hier vind je de aantallen gebruikers per land
https://www.volksgezondheidenzorg.info/

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/1084/Highlights_EDR2015_NL_Final_REV.pdf