Beleidsplan Vlaams Parlement - Preventie van middelengebruik

2003-2004

 

Verslag hoorzitting

 

Namens de Commissie voor Welzijn,Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitgebracht door mevrouw Trees Merckx-Van Goey op 19 maart 2004

Stuk 1992 (2003-2004) – Nr. 2 - download pdf

 

 

Samenstelling van de commissie:

 

Voorzitter:

de heer Koen Helsen.

 

Vaste leden:

 

mevrouw Sonja Becq, mevrouw Trees Merckx-Van Goey, mevrouw Riet Van Cleuvenbergen, mevrouw Ingrid van Kessel;

de heren Jacques Devolder, Koen Helsen, mevrouw Erna Van Wauwe, de heer Bob Verstraete;

mevrouw Niki De Gryze, mevrouw Marijke Dillen, de heer Felix Strackx;

de heren Carlo Daelman, Jan Van Duppen;

mevrouw Ria Van Den Heuvel; de heer Jan Roegiers.

 

Plaatsvervangers:

 

mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever, mevrouw Veerle Heeren, de heer Luc Martens, mevrouw Ilse Van Eetvelde;

de heren Jozef Browaeys, Frans De Cock, André Moreau, Cis Schepens;

de heren Wilfried Aers, Julien Librecht, mevrouw Marleen Van den Eynde;

mevrouw Yamila Idrissi, de heer Chokri Mahassine;

mevrouw Ann De Martelaer; de heer Kris Van Dijck.

 

Het verslag en een analyse van de kamerdebatten van 2003 over drugs kan u hier inkijken.