Farmacisme

 

Farmacisme staat voor de maatschappelijke visie die politieke repressie op farmaceutische gronden verdedigt.

 

Het farmacisme is een soort impliciet fascisme. Het komt neer op de feitelijke ontkenning van het persoonlijke zelfbeschikkingsrecht op eigen lichaam en geest. In deze gedachtegang bestaat het individu staatkundig niet. Het bestaat slechts in en door de maatschappelijke structuur waarvan het deel uitmaakt en waaraan het ondergeschikt is. Vandaar dat drugsgebruikers net als andere onderdanen geďntegreerd, georganiseerd, geleid en bestuurd moeten worden. Overheden eigenen zich, formeel in naam van de bevolking, het recht toe om diegenen te straffen die weigeren zich aan te passen. In dit geval, zich te onderwerpen. In de jaren dertig en veertig werd raszuiver bloed als kenmerk van een gezond en sterk volk gezien. Nu is drugsvrije urine belangrijk. Kenmerkend is dat drugsvrij en raszuiver beide politiek gedefinieerde termen zijn: zuivere mensenrassen bestaan niet en niemand pist zuiver water.

 

(Definitie farmacisme: René Rikkelman in Essensie 22)