Zowel Bayer als Monsanto hebben een nazi-verleden. Hun verleden heeft hen geen windeieren gelegd, integendeel. Naar aanleiding van hun samensmelting maakte Victor Grossman voor CounterPunch een samenvatting van de hoogtepunten uit het Bayerverleden. Niet voor gevoelige zielen.
 

TER MEER2

Cannabis is een voedingsgraan met waardevolle zaden. Voor roofdieren als Monsanto en Bayer is het een niet te versmaden prooi. Genetische manipulatie – de industrie noemt het ‘genetische modificatie’ – gaat over het monopoliseren van de wereldvoedselvoorraden. De voedingswaarde van hennepzaad is nagenoeg bekend en mag zeker niet onderschat worden. Redenen genoeg om die kant van de zaak scherp in het oog te houden.

D
e juistheid van de studies, publicaties en onderzoeken over de impact van genetische manipulatie op de volksgezondheid kan ik niet beoordelen. Volgens mij is de monopolisering het grote probleem achter de manipulatie. Enkel objectief onafhankelijk onderzoek kan daarover uitsluitsel brengen. Maar, zoals elders op de site verduidelijkt wordt, objectief wetenschappelijk onderzoek is even zeldzaam als een eerlijke politicus.
 

Cannabis en genetische monopolisering

Wat heeft cannabis met TTIP te maken ?


Ondanks het massieve gebruik van bestrijdingsmiddelen staat hun efficiëntie ter discussie.
In de Verenigde Staten zijn gegevens bekend over de periode 1945 tot 1986.
Het gebruik in kilo's actieve stof nam toe met factor 33. De giftigheid steeg in die periode met factor 10.
De kracht van de ingezette bestrijdingsmiddelen is dus sinds 1945 meer dan driehonderd keer zo groot geworden.
De oogstverliezen zijn desondanks niet gedaald…


(Reynders L., 1991, Bestrijdingsmiddelen)


 

Het ligt niet direct voor de hand dat de vrijhandelsovereenkomst tussen de VS en de EU iets met cannabis te maken heeft. Onder de camouflagelaag is dat verband er duidelijk wel. Als we de verschillende elementen van de verschillende overeenkomsten samenvoegen dan komen plots een aantal linke trucs bovendrijven die in de afzonderlijke akkoorden verborgen blijven.Er zijn voldoende precedenten met negatieve gevolgen. Enkele voorbeelden illustreren de macht van het arbitragepanel dat zich over de vorderingen buigt die voortvloeien uit de samenvoeging van TTIP en ISDS. Hier meer over TTIP.
 

Staatsgreep

De Europese Commissie wil een investor-to-state dispute settlement-mechanisme (ISDS) opnemen in TTIP. Het ISDS-mechanisme belet overheden om regelgeving door te voeren die in het belang van hun bevolking is en laat investeerders toe om perfect (grond)wettelijke overheidsmaatregelen aan te vallen voor internationale arbitragecolleges, bestaande uit privé-juristen. Een handvol ongekozen, anonieme ‘pseudorechters’ krijgt nagenoeg onbeperkte macht op basis van in vage algemeenheden opgestelde verdragsbepalingen.”

Het is een wereldwijde staatsgreep van grote bedrijven. Het verdrag maakt staten immers ondergeschikt aan multinationals. Overheden kunnen gedwongen worden om honderden miljoenen euro’s schadevergoeding te betalen aan multinationals, als zij wetten uitvaardigen die niet stroken met hun belangen.
 

Voorbeeld 1: El Salvador
De bevolking van dat land was erin geslaagd om de regering ervan te overtuigen een vergunning te weigeren voor de bouw van een goudmijn omwille van de ecologische destructie. Een Canadees mijnbedrijf heeft de staat El Salvador toen aangeklaagd en een schadevergoeding van 315 miljoen dollar geëist voor het verlies van geanticipeerde toekomstige winsten.

Voorbeeld 2: Duitsland
Nieuwe wetgeving over bij
voorbeeld groene energie of milieunormen, kan leiden tot schadeclaims. Binnen de EU gebeurt dit nu al. Vattenfall, een Zweeds energiebedrijf, klaagde Duitsland aan vanwege zijn streven naar planeetvriendelijke stroom.

Voorbeeld 3: Verenigde Staten
De Keystone XL pijplijn moet Canadese aardolie uit teerzand transporteren naar de Amerikaanse kust in de Golf van Mexico. Obama besliste geen toestemming te geven voor de bouw. Het bedrijf TransCanada eist nu 15 miljard dollar schadevergoeding van de Amerikaanse regering (zeg maar van de belastingbetaler).
 

Er zijn tientallen eisen tot schadevergoeding voor abstracte verliezen van ingebeelde toekomstige winsten. Het geld voor de betaling van die schadeclaims komt uit de zakken van de midden- en de lage klasse. En van ambtenaren en politieagenten, ook al zullen laatstgenoemden orders van hogerhand volgen en op de burger gaan kloppen als de TTIP maffia zich bedreigd voelt. De geüniformeerde burger graaft zijn eigen graf samen met dat van ons in opdracht van de geüniformeerde krokodillen van de macht.
 

De winsten worden opgezogen door de heersende elite, multinationals en megabedrijven. Als je er dan nog bij rekent dat die grote ondernemingen het minst tot de belastingpot

TTCA16-05

bijdragen, is het moeilijk om nog te geloven wat de politici – zeg maar ‘woordvoerders van de industrie’ – ons allemaal komen vertellen over gelijkheid, democratie en meer van dat soort verkrachte begrippen. Zo jongleren zij ook met begrippen als ‘vrijhandelsakkoorden’, die in feite 'akkoorden voor de alleenrechten van investeerders' zijn. Bedrijven als Monsanto zullen een eventueel verbod op ggo-gewassen kunnen vernietigen en landbouwers beboeten die hun eigen zaden willen kweken. De Europese Commissie voert deze onderhandelingen achter gesloten deuren. Alleen consultants van grote bedrijven zitten mee aan de onderhandelingstafel.
 

GGO cannabis als streefdoel

Met Monsanto zijn we beland in de beerput van de industrie. Dat deze multinational zich vastgebeten heeft in de cannabisplant moet niet verbazen. Het cannabiszaad is bijzonder voedingrijk en de olie bevat zeldzame vetzuren. Voldoende redenen om via allerlei duistere omwegen de zaden te monopoliseren zoals het bedrijf dat doet met soja, maïs, en andere belangrijke voedingsgranen.
 

TTCA16-06
TTCA16-07b
TTCA16-02
TTCA16-03

HortaPharm (NL) en GW Pharmaceuticals (GB) werken nauw samen aan de ontwikkeling van producten op basis van cannabis en cannabinoïden.
HortaPharm van David Watson ontwikkelt de variëteiten die gekweekt worden door het team van Geoffrey Guy bij GW Pharmaceuticals. THC/CBD verhoudingen worden gepatenteerd, toedieningsvormen, cannabisvariëteiten, toepassingen van cannabinoïden, alles wordt gepatenteerd. Meer over David Watson, HortaPharm en GW Pharmaceuticals volgt later.

GW werkt al lange tijd samen met diverse ‘partners’, onder meer met Bayer en Novartis. Bayer onderhandelt met Monsanto over samensmelting.
 

Beide zijn al actief in cannabisonderzoek. Die samensmelting is ondertussen een feit (persbericht 14 september 2016). Ook de financiële weg wordt intussen vrijgemaakt. Op 16 juni 2016 keurde het “Senate Appropriation Committee” een amendement goed waardoor banken niet meer gesanctioneerd kunnen worden als ze rekeningen openen voor legale marihuanahandel. De vraag is dan: wie handelt legaal? Big Pharma?
 

Verbod voor anderen, monopolie voor zichzelf. Hoe noem je dat dan: legale illegaliteit of illegale legaliteit? Het lijkt me in elk geval een hersenspinsel van iemand in maatpak met een laag voorhoofd en een wilskrachtige kin. Basic instinct.
 

Voorspelling

Hier waag ik mij aan een voorspelling omdat alle elementen daarvoor aanwezig zijn. Ik hoop dat mijn toekomstbeeld compleet fout is.

Na de Amerikaanse, Franse en Duitse verkiezingen worden de (geheime) onderhandelingen over het TTIP in versneld tempo voortgezet. Ondertussen werkt Monsanto samen met Bayer (al dan niet gefusioneerd), met HortaPharm en GW Pharmaceuticals aan de verdere ontwikkeling van genetisch gemanipuleerde cannabisvariëteiten voor ‘medisch’ gebruik.

Het TTIP wordt binnen afzienbare tijd goedgekeurd. Het ISDS zal in dat verdrag opgenomen zijn. Pogingen om cannabis in de EU te legaliseren zullen worden afgeblokt met een schade-eis door Monsanto en Partners van honderden miljoenen, mogelijk zelfs miljarden euro’s wegens abstracte verliezen van ingebeelde toekomstige winsten uit HUN cannabishandel.
 

De argumenten die tot nu toe aangevoerd worden om het verbod intact te houden, brokkelen af en nieuwe steunpilaren voor de politieke leugen worden opgebouwd. Het nieuwe argument is van industriële aard. Legalisering vormt dan een inbreuk op het patentrecht (intellectueel recht noemt men dat) en wordt van tafel geveegd.

De cannabis die dan nog mag verhandeld worden zal uitsluitend via Monsanto in de handel komen.
 

TTCA16-01b

Guy, Watson en Partners

Illegaal is alles wat buiten de gepatenteerde stoffen valt. Het “National Institute on Drug Abuse” (NIDA) heeft sinds 2003 tientallen patenten genomen op de natuurlijke effecten van de cannabisplant.
 

Geoffrey Guy, directeur van GW Pharmaceuticals

Alle niet gepatenteerde variëteiten of toepassingen zullen illegaal blijven. De repressie die gevoerd zal worden om dit fascistisch akkoord erdoor te forceren zal hard en meedogenloos zijn.

Zoals gezegd hoop ik dat ik ongelijk krijg. Hoe het ook zal aflopen, updates volgen.

JosNijsten2016
 

 >>> vervolg

Lees verder >>>  

 

 

 

Website_Design_NetObjects_Fusion
LOGO2016
HND1
HND2
AE link