Archief CREATIEF

Recordvangst

Te groen om waar te zijn

De cannabis of hennepplant is ’s werelds oudste gecultiveerd gewas. In China werd 10.000 jaar geleden cannabis geteeld voor zijn sterke vezel. In België werd de hennepplant in de middeleeuwen geïntroduceerd met de streek rond Hamme en Dendermonde als centrum van de commerciële teelt. Daar kwam vorige eeuw een einde aan met de komst van de nylonvezel en het verbod op de teelt. Lees hier meer over het marihuana- en het hasjiesjverbod.
 

Archief CREATIEF NL:

* Te groen om waar te zijn
* Recordvangst
*
Marihuana is minder schadelijk dan alcohol of tabak
* Het THC-gehalte stijgt tot het daalt
* Van natuurproduct tot chemiecock
* Farmacisme
* Neem de trein, het is altijd een beetje vakantie
 

Per hectare levert het gewas ongeveer een ton zaad, drie ton vezel en zes ton houtresten. Tot de industriële toepassingen behoren o.a. bouwmaterialen (isolatie, bouwstenen, cement), textiel, plastiek (muziekinstrumenten, meubels), binnenbekleding auto's, cosmetica (lichaamsverzorging, badkamerproducten), verf en vernis, papier, wasmiddelen, ... en voeding. De cannabisplant draagt oliehoudend zaad met een bijzonder hoge voedingswaarde.

Meer info over industriële toepassingen, met onder andere een uitgebreide beschrijving van hennepproducten in de bouwindustrie.
 

En daarmee belanden we op het terrein van de medicinale en de recreatieve toepassingen van de cannabisplant, meer bepaald bij actieve elementen als delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) en cannabinol (CBN), om de drie belangrijkste te noemen.
 

Er is echter een probleem om de plant als industriële basisgrondstof te exploiteren: de cannabisplant werd samen met de cocaplant en de papaverplant in de internationale drugswetgeving ondergebracht. Dat maakt een rechtstreekse overheveling naar een industrieel monopolie onmogelijk. Daarom werkt de industrie aan de creatie van genetische afwijkingen bij de plant en het synthetiseren van haar bestanddelen om die moeilijkheden te omzeilen en ondanks het verbod, patenten te verwerven en te monopoliseren. Dat is een dure nepoplossing en de rendabiliteit is onvoorwaardelijk verbonden met het in stand houden van het verbod op de teelt van de natuurlijke cannabisplant. De mythe rond de gevaren van de psychoactieve werking van de bloemtoppen van de vrouwelijke plant leent zich het best om dat verbod te handhaven.
 

Het therapeutisch potentieel van cannabis is aangetoond voor een groot toepassingen, onder meer bij chemotherapie (tegen misselijkheid en braken), multiple sclerose (tegen krampen, blaasproblemen en slapeloosheid), aids (eetlustverlies, misselijkheid en braken), tegen chronische pijnen, spijsverteringsproblemen, in de behandeling van de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, het syndroom van Tourette, de ziekte van Crohn, enz.

De farmaceutische industrie grijpt die mogelijke toepassingsgebieden aan om bestanddelen van de cannabisplant te synthetiseren en daarmee het verbod te omzeilen.

Marinol® is daar een mooi voorbeeld van. Het is een mengsel van gesynthetiseerde THC en sesamolie, ingekapseld. Het is in de VS en in enkele Europese landen verkrijgbaar en wordt door Solvay Belgium op de markt gebracht. Ondanks de drugswetgeving en dankzij de drugswetgeving.

Dat gezondheid daar minder mee te maken heeft dan de overheid wil laten uitschijnen, blijkt uit het feit dat een dodelijke overdosering met cannabis niet mogelijk is, anderzijds is dat bij Marinol® wel het geval, zoals uit hun bijsluiter blijkt.

De medicinale waarde van cannabis was duizenden jaren geleden al bekend. Het werd gedronken, gesmeerd, gegeten, verdampt, gerookt, … tot het om ideologisch politieke en religieuze drogredenen verboden werd. Wie daarna nog cannabis gebruikte was een probleemgeval, een crimineel. De eigenschappen van cannabis en cannabinoïden worden door Big Farma meer en meer gecommercialiseerd en op de markt gebracht, verhuld in medicijnen als sativex, marinol, cannador, rimonabant, WIN 55212-2, SR141716A, nabilone, cesamet, dexanabinol, enz.

Maar natuurlijk is een medicijn niet bestemd om 'creatief' aan te wenden. Het creatief gebruik van cannabis wordt omschreven als onverantwoord en gevaarlijk. Het zou leiden tot psychose, schizofrenie, depressie, onverschilligheid, en een heleboel andere ziekten.

Over de onderzoeksresultaten van cannabisstudies zijn de meningen allesbehalve unaniem. Redenen genoeg voorhanden om te twijfelen.
 

TGRN08-02

Een voorbeeldje? Om aan te tonen dat cannabis tot heroïne leidt, kregen ratten THC toegediend door een injectie onder het buikvlies. Via allerlei procedures, waaronder interne spoelingen met verscheidene chemische stoffen, bleken de ratten zich heroïne toe te dienen op dezelfde manier als hen aangeleerd was met THC. Conclusie van de onderzoekers: cannabisgebruik leidt tot heroïnegebruik. Lees het volledige verhaal elders op deze site.

De werking van cannabis is een wisselwerking tussen een honderdtal cannabinoïden en meer dan 500 andere bestanddelen. De effecten van cannabis herleiden tot de effecten van een synthetische molecule is onwetenschappelijk. Daarbij komt nog dat recreatieve gebruikers hun cannabis niet injecteren onder het buikvlies (!). De enige wetenschappelijke conclusie (als er al eentje is) die hieruit getrokken kan worden is dat synthetische ‘cannabinoïden’ leiden tot heroïnegebruik. Maar ondanks alles gaat het verhaal de wereld rond. Daar zorgt de pers wel voor. Het is geen alleenstaand geval en het is niet de enige methode die toegepast wordt om het verbod de nodige ‘wetenschappelijke ondersteuning te geven. Professor Peter Cohen van het Centrum voor Drugsonderzoek te Amsterdam, hekelde meermaals de manier waarop onderzoek naar drugs geblokkeerd wordt en resultaten vervalst.

De mythe dat cannabis oorzaak zou zijn van psychose houdt verband met beweringen over een sterk gestegen THC-gehalte. Dat argument wordt door alle tegenstanders gebruikt om de gevaren van drugsgebruik uit te vergroten. Het THC-gehalte is volgens de ene vijf keer hoger, volgens de andere tien keer, nog anderen spreken van dertig keer hoger dan vroeger. Deze kwakkel werd gelanceerd door John Walters, drugczar van Bush, tijdens een bezoek aan het Europese Parlement. Het enige onderzoek van belang dat hierover gedaan werd, gebeurde in Nederland door het Trimbos Instituut. Jaarlijks nemen zij uitgebreid stalen van de Nederlandse coffeeshopwiet. Rond de eeuwwisseling werd een stijging vastgesteld en vanaf 2003 is een daling in het THC-gehalte waargenomen (nederhasj 2003: gemiddeld 20,4 procent - nederhasj 2005: gemiddeld 17,7 procent). Als je vergelijkt met de hasj die dertig jaar geleden uit Libanon of uit Nepal naar onze streken kwam, is het argument van het verhoogde THC-gehalte (zie artikel rechts) ronduit belachelijk. Daarbij komt nog dat nooit enige schadelijkheid van natuurlijke THC werd aangetoond in tegenstelling tot de synthetische THC. Say no more.

Als over cannabisgebruik gesproken wordt dan gaat het meestal over het roken van een joint, alsof alle gebruik hetzelfde is. Er moet allereerst een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende extracten van de cannabisbloem. De hars die in de vorm van kristallen op de bloemen zit is de basis voor hasjiesj. De hasjiesj die in de coffeeshop verkrijgbaar is blijkt volgens Nederlands onderzoek van redelijke kwaliteit te zijn.
 

De Belgische straathasjiesj is een niet controleerbare bruine substantie die in de meeste gevallen weinig met cannabis te maken heeft. Wie betrapt wordt met tien gram 'straathasj' kan hooguit beschuldigd worden van het bezit van 2 tot 3 gram hasjiesj. De rest is kamelenstront met balatum.

De gedroogde cannabisbloemen zelf noemt men marihuana of wiet of ganja, het is een plant met duizend namen. Marihuana kan gemakkelijk puur geconsumeerd worden.

De schadelijkheid van het roken wordt natuurlijk ook toegevoegd aan de optelsom van het cannabisgebruik. Veel gebruikers mengen hun cannabis met tabak en dan nog liefst met de inhoud van lichte Amerikaanse sigaretten. Het met ammoniak kunstmatig verhoogde nicotinegehalte voedt de lichamelijke afhankelijkheid van tabak. Diverse sausen kruiden de 'tabak' en bepalen de smaak. En dat is uiteraard niet gezond. Zie de vergelijkende analyse tussen tabaksrook en cannabisrook (rechts op de pagina).
 

Cannabis moet niet noodzakelijk gerookt worden om effect te hebben. Het kan gedronken worden in thee of gegeten in gebak. Het belangrijkste is dat THC verwarmd moet worden om effect te hebben. De minst schadelijke vorm van cannabisgebruik is het vaporiseren. Via de verdamping komen enkel de actieve stoffen vrij en blijft het plantmateriaal onder zijn ontbrandingspunt. De belangrijkste cannabinoïden komen vrij rond de 200 graden. Voor therapeutische doeleinden werd klinisch onderzoek gedaan naar het gebruik en de veiligheid van het verdampen.
 

TGRN08-04

Drugs zijn een gemakkelijke pispaal voor politici. Ergens tegen zijn heeft altijd medestanders. Het is gemakkelijk om tegen drugs te zijn, ze zijn al verboden. Vervalste onderzoeksresultaten voeden de politieke tegenstand zonder dat bronnen geverifieerd worden. Een kleine analyse van de kamerdebatten over drugs maakt veel duidelijk.

Ook over drugs in het verkeer worden de effecten zwaar overdreven. Voor meer informatie verwijs ik naar een overzicht van onderzoeksresultaten.
 

De oorlog tegen drugs roept beelden op van de betogingen in Iran tegen de "Duivelsverzen" van Salmon Rushdie. Honderdduizenden Iranese betogers eisten de dood van de schrijver maar niemand had het boek gelezen.
 

 

Een gezamenlijke samenwerking van het Waalse, Vlaamse, Brusselse en Duitse Gewest leverde een ongezien resultaat op. Zowel de ontdekte goederen als de omwonenden zijn aangeslagen. Het gaat hier om een nieuw record in de geschiedenis van de lagere landen. Het moet zowat de grootste partij verpakte organische substantie zijn waarop ooit de hand kon gelegd worden.
 

Fier als een pauw met een gieter toont de speurder hoe hij de hand legde op de opbrengst van de goed voorbereide actie 'Holy Shit!' (Heilige Kak!)
 

De handoplegging dateert al van drie weken geleden maar het nieuws werd pas gisteren uitgelekt. Volgens onze lekkende bron gaat het om een totaal gewicht van 105.721,533 kilogram waarvan de straatwaarde op ongeveer om en bij de circa 341.554.777.804,97 euro wordt geschat. Wie de straatverkoop zal uitvoeren is bij het ter perse gaan nog niet uitgemaakt maar aangezien de betrokkenheid van de vier taalgewesten in het spel is, zou dit wel eens een federale.be aangelegenheid kunnen worden met een hoog communautair fysioactiviteitsgehalte.

Vlaanderen van zijn smalle kant heeft alleszins al een eis gesteld van zestig procent van de opbrengst omdat daar meer straten zijn dan in de andere drie gewesten. Bij het bepalen van de verdeelsleutel zal wellicht ook rekening gehouden moeten worden met de kwaliteit van het gras. Er is immers zowel witte als groene als zwarte kwaliteit in beslag genomen.

Het zal toch nog enkele weken duren voor de goederen op de markt komen want de individuele porties mogen het wettelijk toegelaten gewicht van een persoonlijk bezit in eigen gebruik niet overschrijden.

(Van onze correspondent ter plaatse)
 

RCRD09-01

Marihuana minder schadelijk dan alcohol of tabak

"Hoewel cannabis een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid, mentale gezondheid inbegrepen, het is in termen van relatieve schade aanzienlijk minder schadelijk dan alcohol of tabak," stelt het rapport. "Veel met cannabis geassocieerde schade is te wijten aan het verbod zelf, vooral de sociale schade die voortvloeit uit arrestatie en gevangenis."

Het rapport komt op het ogenblik dat de Britse overheid aanstalten maakt om marihuana te herklasseren van classe C naar de zwaarder bestrafte classe B. De Britse overheid heeft zich bezorgd uitgelaten over de potentie van marihuana, vooral de "skunk", die blijkbaar model staat voor sterke wiet uit binnenteelt en de link die gelegd wordt naar mentale problemen bij sommige gebruikers.

Volgens officiële gegevens daalde evenwel de potentie van de in beslag genomen cannabis met ongeveer 25 procent van een gemiddeld THC-gehalte van 12,7 procent naar 9,5 procent tussen 2004 en 2007. In 2004 werd cannabis herklasseerd van classe B naar de lichtere classe C van de Britse drugswetgeving. Dat net nu de overheid een herklassering van cannabis voorziet naar classe B, verwijzend naar de toename van de cannabispotentie in de laatste jaren en de recente decennia, zaait volgens de krant The Guardian "twijfel over één van de belangrijkste argumenten van de overheid om de klassering van de drug opnieuw van classe C naar classe B door te voeren."
 

Wat het gestegen THC-gehalte betreft, jaarlijks worden nieuwe testen gedaan door het Nederlandse Trimbos Instituut. Daaruit blijkt dat de geruchten over een 'gevaarlijke stijging van het THC-gehalte in de nederwiet' op niets berusten en door de pers gelanceerd zijn zonder verificatie van bronnen. Het gerucht is wél overgenomen door politici die dat dan weer verder opblazen. Als het dan uiteindelijk bij de 'deskundigen' van het Comité Ouders tegen (sommige) Drugs terecht komt, wordt het een opbodcircus.
 

De Beckley Foundation stelt dat de herklassering een foute beslissing is. "Het is enkel via een gereguleerde markt dat we jongeren een betere bescherming kunnen geven, zelfs tegen krachtiger vormen van het roesmiddel," zeggen zij. De Beckley Foundation is een door de VN erkende NGO. Het rapport kadert in de drugsbeleidstrategie van de Verenigde Naties voor 2009.

"In een alternatief systeem van gereguleerde beschikbaarheid zijn handelsmaatregelen zoals taksen, leeftijdsgrenzen, etikettering en potentielimieten, beschikbaar om de schade die met cannabisgebruik geassocieerd wordt, tot een minimum te herleiden."

Het rapport werd vrijgegeven op een tweedaagse conferentie in aanwezigheid van leidende figuren uit de wereld van het drugsbeleid. De conclusies zullen wellicht niet in goede aarde vallen bij de conservatieve partij en bij de regering. Zij zijn tegen een versoepeling van de drugswetgeving. We zullen zien of de Britse overheid met deze wetenschappelijke gegevens rekening houdt. Tot nog toe negeerden ze resoluut alle rapporten die zich tegen de herklassering of voor legalisering en regulering uitspreken.
 

(Bronnen: The Guardian 28 september 2008, Drug War Chronicle 3 oktober 2008 - Nederlandse bewerking JosNijsten2008)
 

Tekst ©JosNijsten2006

Planten kunnen in kweekkamers in optimale omstandigheden groeien en produceren uiteraard een betere kwaliteit. Er is minder kans op schimmels, schade door insecten, knaagdieren, en zo meer. Maar de planten werden minder 'zichtbaar' door de binnenteelt en dat opende ook wegen naar minder gezonde toepassingen, zoals het gebruik van producten uit de sierteelt, een praktijk die rechtstreeks het gevolg is van het verbod. We houden het hier voorlopig bij de vaststellingen van het Trimbos Instituut:

Het THC-gehalte in de nederwiet die in Nederlandse coffeeshops wordt verkocht, is de afgelopen vijf jaar (periode 1995-2000 nvdr) nauwelijks toegenomen. Bij wietmonsters uit een vijftigtal coffeeshops bleek het THC-gehalte (de werkzame stof) in nederwiet gemiddeld 8,6 procent te zijn, aanzienlijk minder dan door sommigen werd aangenomen. Wel bevat nederwiet meer THC dan marihuanaproducten uit het buitenland. Dit blijkt uit onderzoek dat door het Trimbos Instituut in opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van Justitie werd uitgevoerd. THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) is de belangrijkste werkzame stof in hasj en wiet.

 

Het THC-gehalte stijgt tot het daalt

Het afgelopen jaar verschenen er regelmatig berichten in de pers over de hoge THC-gehaltes van nederwiet (in Nederland gekweekte wiet) en de schadelijke gevolgen daarvan voor de (volks)gezondheid. De verwarring over het THC-gehalte in marihuana werd voornamelijk veroorzaakt door het ontbreken van duidelijke gegevens. Om die reden heeft het Trimbos Instituut de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het THC-gehalte van cannabisproducten die in de Nederlandse coffeeshops worden aangeboden.

Medewerkers van het instituut hebben bij een vijftigtal coffeeshops verspreid over heel Nederland anoniem een aantal cannabisproducten gekocht. Deze drugsmonsters zijn in een gespecialiseerd laboratorium chemisch geanalyseerd. Daarbij is onderzocht hoe hoog de THC-concentraties zijn en of er een verschil bestaat tussen uit Nederland afkomstige producten en die uit het buitenland. De wietmonsters bevatten gemiddeld 7,5 procent THC en de hasjmonsters 12,6 procent. (Ter informatie: wiet wordt gemaakt van de gedroogde bloemtoppen van de hennepplant en hasj uit de geperste hars van de plant). Nederwiet bevat gemiddeld 8,6 procent THC tegenover 5,0 procent voor wiet van buitenlandse herkomst.
 

CTAL09-01

Cannabis roken is minder schadelijk dan sigaretten roken of alcohol drinken.
 

Er is een stijging in vergelijking met de wiet van de jaren 70 en dat is ook normaal en vormt geen probleem. Vóór 1985 werd wiet praktisch uitsluitend buiten geteeld zonder groei- en bloeimiddelen.

Het THC-gehalte schommelde tussen 4 en 7 procent. Het verbod heeft de teelt naar binnen gedreven.
 

THCG06-01

De gevonden percentages wijken nauwelijks af van de percentages die in het midden van de jaren negentig gerapporteerd werden door het Nederlands Forensisch Instituut over in beslag genomen monsters. In vergelijking met enkele buitenlandse wietsoorten zijn de gevonden concentraties THC in nederwiet niet extreem.

Wat betreft de sterkere nederwietsoorten bestaat er veel overeenkomst met sommige marihuanavarianten die in de Verenigde Staten voorkomen. De prijzen die gevraagd werden voor nederwiet en Nederlandse hasj waren hoger dan voor buitenlandse wiet en hasj. Daarbij waren de prijzen die in Amsterdam voor een gram nederwiet gevraagd werden hoger dan in de rest van het land. Er is een duidelijk verband tussen de prijs die voor wiet of hasj betaald moet worden en de sterkte uitgedrukt in het percentage THC. Het is de bedoeling dat het onderzoek naar THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops jaarlijks wordt uitgevoerd.
 

In juli 2005 komt het Instituut zelfs tot de vaststelling dat het THC-gehalte van de nederwiet gedaald is
 

Het gemiddelde THC-gehalte in nederwiet is vorig jaar gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut in Utrecht. In 2003 was de gemiddelde waarde 20,4 procent, nu is dat gedaald naar 17,7 procent. THC is het werkzame deel van de cannabisplant en zorgt ervoor dat de stemming van de gebruiker wordt versterkt. Het Trimbos Instituut onderzoekt elk jaar het THC-gehalte van wiet en hasj in de Nederlandse coffeeshops. Het THC-gehalte in de cannabisplant stijgt als het klimaat waarin de plant groeit warmer is. Bij nederwiet is het THC-gehalte al jaren hoger dan bij geïmporteerde wiet. Daar ligt het tussen vijf en zeven procent. Of de stijging van de werkzame stof gevaren oplevert voor de volksgezondheid is niet bekend. Het ministerie van Volksgezondheid onderzoekt welke invloed het THC-gehalte heeft op de gezondheid.
 

(Bron: R.J.M.Niesink Trimbos Instituut 2000, Novum 12 juli 2005)

De hasj bereid uit nederwiet (die overigens weinig werd aangetroffen) heeft ook een hoger THC-gehalte (20,7 procent) dan de hasj die afkomstig is uit het buitenland (11,0 procent).

THCG06-02

Dat zegt de Britse denktank "The Beckley Foundation" in een rapport.

Het volledige verslag en nog tonnen meer waardevolle informatie vind je op deze rijke website:

http://www.beckleyfoundation.org/ category/research/cannabis/
 

Van natuurproduct tot chemiecocktail

Tekst ©JosNijsten2007

Als initiatieven genomen worden zoals Trekt Uw Plant in Antwerpen, dan is dat niet om op te vallen maar uit noodzaak. Cannabisconsumenten, medicinaal of recreatief, die zich niet uit goede bron kunnen bevoorraden of niet zelf kunnen kweken, zijn aangewezen op de straatverkoop. Het spreekt voor zich dat op straathoeken geen "grand cru" verkocht wordt.
 

Als je dat koopt ben je belazerd, maar dat is nog het minste kwaad. De straatverkoop, de illegaliteit, de zwarte markt, bevorderen de toepassing van andere, zeer ongezonde versnijdingmethoden. Hasj en wiet worden bewerkt met bladafval, kruiden, vet, olie, schoensmeer, zand, boenwas, suiker, haarlak, ...

Synthetische stoffen zoals aanmaakvetten voor schoensmeer behoren tot de meest schadelijke additieven. Bij de verbranding ervan ontstaan kankerverwekkende stoffen, zoals bijvoorbeeld gechloreerde koolwaterstoffen, die best niet geïnhaleerd worden en die vooral bij orale consumptie schade aan het organisme toebrengen.

Die stoffen zijn niet alleen kankerverwekkend maar kunnen ook het DNA beschadigen.

Ook bij de verbranding van organische stoffen zoals kruiden of bladafval, ontstaan er kankerverwekkende stoffen. Het roken van joints met een tabakmix levert dus vooral veel schadelijke verbrandingsstoffen op.
 

Maar er is meer aan de hand. Volgens het Duitse tijdschrift 'Grow' breidt het fenomeen van de vervuilde cannabis zich snel uit. "Iedereen lijkt wel een eigen middeltje te hebben ontwikkeld: haarlak, lood, verf, synthetische en organische oliën, suiker, zelfs groen gespoten schelpenzand." "Bij sommige frauduleuze mengsels komen gevaarlijke chloorverbindingen vrij. Chloorfenolen, hexachloorfenol (ontsmettingsmiddel uit de zeepproductie), om er maar een paar te noemen." Een microbiologisch onderzoek van coffeeschopwiet door de Leidsche universiteit wees op de aanwezigheid van chloorfenolen. Dat zijn stoffen die de huid en de slijmvliezen irriteren en kankerverwekkend zijn. Zie Een evaluatie van de kwaliteit van medicinale cannabis in Nederland.

In verschillende landen is er een Amerikaanse bloeibooster (Brix+) in de handel, speciaal voor de cannabisteelt. Geoogste planten worden voor het drogen in de vloeistof ondergedompeld en daarna gedroogd. Het product is samengesteld uit suikers, aminozuren, hormonen (o.a. Triacontanol, een groeihormoon voor groene bladeren) en vloeibaar gemaakte synthetische stoffen die uitharden als ze aan de lucht worden blootgesteld. Het gevolg is dat je iets krijgt dat er uitziet als hoogwaardige wiet maar in feite pure troep is.

Het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen ligt al langer onder vuur maar werd nooit echt serieus onderzocht. De Nederlandse overheid schatte in 2001 dat dit bij de helft van de teelten gebeurde.
 

Het Britse ministerie van volksgezondheid waarschuwde voor de verontreiniging van wiet, met microscopisch kleine glasdeeltjes. De aanwezigheid ervan werd in laboratoria vastgesteld. Meldingen uit verschillende delen van het land worden daarmee bevestigd. Het schijnt dat de planten besproeid worden met de minuscule glasbolletjes die bestemd zijn voor de productie van reflecterende verf voor aanduidingen in het wegverkeer. De Britten noemen het 'grit weed'. Vermits dit product praktisch overal in het land opduikt moet de contaminatie in een vroeg stadium van het productieproces gebeuren. Harry Shapiro van Drugscope zegt dat die gegevens doen vermoeden dat de fraude op industriële schaal gebeurt.

Niet bevestigde rapporten vermeldden gezondheidsproblemen als gevolg van de vervuiling. Er waren onder meer klachten over irritatie van de slijmvliezen, mondinfecties, hardnekkige hoest en een drukkend gevoel op de borst. Een woordvoerder van de British Thoracic Society zei dat er wellicht geen gevaar is omdat de glasdeeltjes groter zijn dan 15 micron. Deeltjes die groter zijn maken volgens dokter Richard Russell, adviseur bij het Imperial College London, weinig kans om tot in de longen te geraken.
 

CNTM-01

Op vele plaatsen in Europa duikt sinds vorig najaar wiet op van een zeer bedenkelijke kwaliteit. Toppen worden afgedraaid, de THC-rijke kristallen vallen door een zeef en zowel de afgedraaide toppen als de uitgezeefde kristallen worden als kwaliteitsproduct verkocht.
 

CannaResearch doet al enige tijd steekproeven in coffeeschops en stelt vast dat vooral Fluralaxyl, Propamocarb en Abamectin worden teruggevonden. Alle drie veroorzaken ze schade aan de gezondheid. Furalaxyl of Fongarid is een giftige fungicide uit de sierteelt.
 

CNTM-02

De halveringstijd van de giftigheid is vijftig dagen maar het product wordt blijkbaar nog kort voor de oogst toegevoegd. Propamocarb of Previcur N (Bayer) is een schimmelwerend product dat gebruikt wordt tegen voetrot en wortelrot, en tegen valse meeldauw. De halveringstijd van de giftigheid in de bloemtoppen is 25 dagen. Abamectin of Vertimec is een insecticide van Syngenta die zeer giftig is in een waterig milieu en schadelijk bij opname via de mond. Bij verbranding ervan ontstaan meerdere giftige stoffen.
 

Microscopisch kleine glasdeeltjes

Bij het verbranden van quartz alpha bestaat het gevaar voor het ontstaan van silicose, een longziekte die schade veroorzaakt aan het bindweefsel en waardoor bronchitis ontwikkeld wordt. Maar wie in berggebied woont, ademt meer kwartshoudend zand in dan een zware cannabisroker. Een groter gevaar zijn de synthetische stoffen waarmee het zand op de bloemtoppen vastplakt, want zand blijft natuurlijk niet zomaar hangen. Alle fraudesystemen die toegepast worden, vormen een gevaar en moeten vermeden worden.

Het Britse ministerie van volksgezondheid heeft naar eigen zeggen de beste strategie tegen de slechte cannabis:

"c) Om alle risico op gebruik van vervuilde cannabis te vermijden, zou aan patiënten de raad moeten gegeven worden geen cannabis meer te gebruiken."

Was het niet de paus die zei dat je maar beter geen seks kunt hebben om je tegen aids te beschermen...?
 

Zij zeggen dat die informatie niet bedoeld is om te verspreiden bij de gebruikers en vragen te willen vermijden dat die informatie bij de gebruikers terecht komt tot het betrokken ministerie beslist wanneer het tijd is om informatie hierover te geven. Dat is onaanvaardbaar!
 

Met ideologisch gelul los je geen problemen op. Het zijn reacties die doen denken aan de uitspraken van Carlton Turner, hoofd van het Marihuana Onderzoekscentrum van Mississippi, die er geen probleem in zag dat jongeren crepeerden aan paraquat, een dodelijk gif dat door de overheid op de hennepplantages gespoten werd. Ze moesten maar geen cannabis gebruiken. Maar die man was duidelijk niet toerekeningsvatbaar (zie drugstest deel 2).

Ook in Frankrijk werd laboratoriumonderzoek gedaan. Het Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT) gaf op 21 november 2006 de resultaten vrij van een onderzoek waaruit bleek dat een belangrijke hoeveelheid microbolletjes tussen 20 en 30 micron in de wietstalen aanwezig was. Verder werd de aanwezigheid vastgesteld van glaspoeder, zand en glaswol.

Cannabisproducten moeten geanalyseerd worden op onzuiverheden, de consument moet duidelijke productinformatie krijgen en moet zijn product kunnen (laten) testen. Tenslotte moet de consument de mogelijkheid krijgen zich uit eigen teelt op een gezonde manier te kunnen bevoorraden.

Het gaat niet op om te stellen dat cannabisconsumenten het probleem zelf zoeken. Cannabisconsumenten zoeken cannabis, geen troep. Het ongezonde aspect is hier immers niet de cannabis zelf maar de toevoeging van allerhande stoffen die eigen zijn aan de zwarte markt waaraan de cannabis werd overgegeven. Het effect van toegevoegde stoffen en onzuiverheden aan cannabisproducten krijgt onvoldoende aandacht. Het versnijden van hasj en wiet is een ernstig gevaar voor de volksgezondheid. Het is vergelijkbaar met het toevoegen van glycol (antivries) aan wijn, als zoetstof. Dan ga je toch ook niet zeggen: stop met wijn drinken? Dan neem je de schurk te pakken die dergelijke praktijken toepast. Maar bij illegale producten is dat niet vanzelfsprekend.

Het is eigenlijk niet moeilijk om zelf enkele basisprincipes te onthouden om het slechte spul te herkennen. Steek een wiettopje in een glas alcohol (water kan ook maar dat lost moeilijker op) en kijk wat er uitvalt. Je kan ook een topje in je mond steken en het even laten oplossen. Eventueel aanwezig zand en onzuiverheden komen los van de top zonder zelf op te lossen.

De landen waar de praktijken werden vastgesteld zijn Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Nederland, België en Groot-Brittannië.
Dat zijn natuurlijk praktijken die bijzonder geschikt zijn om de Oorlog tegen Drugs te voeden met vervalste bewijzen van schadelijkheid. Het lijkt wel of het erom gedaan is.
Wie wil reageren op dit artikel kan dat doen via de blasfemiebox.

 

Zoals hierboven al vermeld, is een eventuele schadelijkheid van natuurlijke THC nooit aangetoond, om nog maar te zwijgen over de wisselwerking tussen de tientallen cannabinoïden die naast en met THC ook nog een rol spelen. Bij Marinol is één zaak duidelijk want zij schrijven het zelf in hun bijsluiter: bij het gebruik van (synthetische) THC is een dodelijke overdosering mogelijk. Maar het is wettelijk, daar is voor gezorgd. Lees de uitzonderingsclausule maar in het Koninklijk Besluit van 4 juli 2001 over de preparaten met synthetische THC.

Het bovenstaande roept toch vragen op over de objectiviteit waarmee bepaalde zaken behandeld worden. Ouders worden bang gemaakt met onwetenschappelijke uitspraken over 10 tot 30 keer meer THC, teergehaltes die 20 keer hoger liggen dan bij tabak (zonder erbij te vermelden dat een tabaksroker met één sigaret dezelfde hoeveelheid plantaardig materiaal binnenkrijgt als een zware cannabisroker per dag consumeert). Dergelijke griezels worden zonder tegenstand op de goedgelovige bevolking losgelaten.

Een waarschuwing op basis van effectieve vaststellingen zou dan paniek veroorzaken? Kom nou!?
 

Belgisch non-beleid

In 2005 stelden zij het volgende vast:

Uit de kamerdebatten van 2003(*) blijkt dat, als het over cannabis gaat, weinig wetenschappelijke argumenten gehanteerd worden om een beleid op te baseren. De overheid beoordeelt een bestaand gevaar op basis van de legale situatie van een stof en niet op basis van de toxiciteit. De 'deskundigen' die geraadpleegd worden zijn moraalridders die de wetenschap langs rechts voorbijsteken en eender wat vertellen, als het maar prohibitionistisch genoeg klinkt.

Als er dan iets misgaat met de kwaliteit van een (illegaal) consumptieartikel, dan moet de consument daarover ingelicht worden door mensen die zeggen "ZIJ moeten maar geen cannabis gebruiken" in plaats van "WIJ moeten onze verantwoordelijkheid opnemen voor de volksgezondheid". Het argument dat gebruikt wordt om die passiviteit te verdedigen is dat er "voorzichtig moet omgesprongen worden met dergelijke informatie om paniekreacties te voorkomen". Daarom zou de Belgische overheid nog geen officiële waarschuwing verspreid hebben over mogelijke wietvervuiling.

Dit strookt echter niet met de onophoudelijke paniekzaaierij over het "sterk verhoogde THC-gehalte", een kwakkel die al jaren de ronde doet en door politici eindeloos gerecycleerd wordt. Nochtans staat dit haaks op de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek dat verricht wordt door het Nederlandse Trimbos-instituut.
 

Er zijn intussen ook wat beelden opgedoken bij YouTube.
* contaminated cannabis part 1
https://www.youtube.com/watch?v=I_-Hf0NXMNU
* contaminated cannabis part 2
https://www.youtube.com/watch?v=k8QNeU-B3Kk
 

CNTM-03
CNTM-04

Het Belgische ministerie van volksgezondheid is op de hoogte van de contaminatie van cannabis met glasbolletjes.
Het 'Early Warning System' ("De informatiesnelweg tussen u en ons") werkt dus. Maar wat zegt het EWS-team over de contaminatie?
 

Als een speld gevonden wordt in babyvoeding, gaat de hele productie naar het stort. Als in wijn glycol gevonden wordt, dan kleuren de riolen rood. En telkens wordt dit in het lang en in het breed uitgesmeerd in de media. Omdat de volksgezondheid in gevaar is!

Nu het over cannabis gaat blijkt gezondheid ineens geen rol meer te spelen. Dat is een hypocriete stap te ver.
 

Als sporen van detergent ontdekt worden in frisdrank, gaat heel het zooitje onmiddellijk in de vuilbak en de bevolking wordt aangemaand tot voorzichtigheid.
 

Het gemiddelde THC-gehalte in nederwiet is in 2004 gedaald. In 2003 was de gemiddelde waarde 20,4 procent, in 2004 is dat gedaald naar 17,7 procent. Het Trimbos-instituut onderzoekt elk jaar het THC-gehalte van wiet en hasj in de Nederlandse coffeeshops. Bij nederwiet is het THC-gehalte al jaren hoger dan bij geïmporteerde wiet. Daar ligt het tussen vijf en zeven procent. Of de stijging van de werkzame stof gevaren oplevert voor de volksgezondheid is niet bekend (Bron: Novum 12 juli 2005).

De onderzoeksresultaten van het Trimbos Instituut voor de periode 2014 - 2015 zijn gratis beschikbaar op https://assets.trimbos.nl/docs/95bec8d1-4879-4aa5-ba59-3c4a0695bb01.pdf

Anderzijds is er Marinol, een 'geneesmiddel'(**) dat bestaat uit synthetische THC (100 procent) opgelost in sesamolie. Er werd een aanbeveling gedaan door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om Marinol te herklasseren van Schedule II naar Schedule III van het Verdrag van 1971 om het voorschrijven ervan te versoepelen. Marinol is 100 procent synthetische THC (geen CBD, CBN, CBG, ... enkel THC) en de marketing van het product wordt verzorgd door Solvay Belgium.
 

Om terug te komen op de concrete wietvervuiling: de vervuiling van cannabis is in de Franse grensstreek wel degelijk aanwezig. Nederlandse consumenten en Vlaamse coffeeshoptoeristen zullen daar weinig of geen problemen mee hebben want een coffeeshopleverancier heeft toch min of meer een zaak hoog te houden. Een straatverkoper kent dat woord niet.

De Luxemburgse overheid stuurde op 4 april (2007) een waarschuwing(***) rond na de vaststelling in laboratoria dat de straatwiet microscopische glasbolletjes bevat die de gezondheid ernstig kunnen schaden. In België blijft alles bij het oude, geen paniek dus.
 

Verwijzingen:

(*) De tekst van de kamerdebatten is terug te vinden op http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/1888/50K1888004.pdf, het eerste deel van een kritische analyse staat hier.

(**) Het woord 'geneesmiddel' staat tussen aanhalingstekens omdat met het beschreven 'middel' niets 'genezen' wordt. Dit Nederlandse woord wordt gebruikt als vertaling voor het Engelse woord 'drug' als het over legale middelen gaat. Als het illegale middelen betreft wordt het Engelse woord 'drug' onvertaald overgenomen. Daarom is THC van de overheid een 'geneesmiddel' en de THC van de coffeeshop een 'gevaarlijke drug'

(***) Communiqué: Le ministère de la Santé met en garde contre les risques sanitaires liés à une consommation d’herbe de cannabis coupée avec des microbilles de verre.

Le ministère de la Santé vient d’être informé de 2 cas de pathologies respiratoires sérieuses en France qui pourraient être liées à la consommation d’herbe de cannabis coupée avec des microbilles de verre ainsi que d’une analyse d’un échantillon d’herbe de cannabis en Belgique dans lequel on a retrouvé des microbilles similaires. Il n’est pas exclu que la consommation du produit en question ait des conséquences sanitaires sérieuses à moyen ou à long terme.

Les analyses de routine des produits visés ne montraient aucune autre substance psycho active en plus du THC, le principe actif du cannabis. Grâce à des analyses supplémentaires on a pu mettre en évidence en France la présence de quartz et de microbilles de verre (0,02 à 0,3 mm) dans des échantillons de cannabis coupé ce qui donne au produit une apparence cristalline n’augmentant cependant pas son potentiel psycho actif. L’herbe de cannabis est coupée pour les raisons suivantes:

* l’augmentation du poids permet un accroissement de la marge de bénéfice des distributeurs et des vendeurs,

* l’aspect cristallin donne l’impression trompeuse que le produit est riche en résine et, par conséquent, de haute qualité.

Les microbilles ne sont généralement pas visibles à l’œil nu mais le produit est granuleux au toucher et il "craque" sous les dents. Il est recommandé aux personnes ayant consommé de l’herbe de cannabis et ressentant des symptômes inhabituels (sensation de brûlure de la bouche ou de la gorge, gêne respiratoire, voire crachats de sang) de consulter rapidement leur médecin traitant.

Pour tous renseignements veuillez contacter le ministère de la Santé: alain.origer@ms.etat.lu, Tél.: 478-5625.

(communiqué par le ministère de la Santé)
 

Tekst en foto ©JosNijsten2001 - Illustraties ©Xian en ©Raboo

Einde december 2001: een grijze zaterdag vol verkeersinformatie over gekantelde vrachtwagens en brandende schepen. Ik sms mijn vriendin om haar een prettige dag te wensen, een dagelijks ritueel. Geen antwoord. Ik probeer nog een keer als ik op de overvolle trein naar Dordrecht zit. Weer geen antwoord. Op weg naar het feestje, bij Jan, bedenk ik wat de reden kan zijn van de absolute stilte aan de andere kant van de lijn. Misschien kunnen vanuit België naar Nederland geen sms’jes verzonden worden tussen verschillende gsm-netwerken, probeer ik mezelf gerust te stellen. "Overstappen in Roosendaal, deze trein rijdt niet verder", hoor ik ergens op de achtergrond. Goed zo, denk ik, dan kan ik ontsnappen aan die twee hyperkinetische kinderen tegenover mij.
 

Neem de trein ... het is altijd een beetje vakantie

Thuis heb ik al mijn guldens samengeraapt om euroredenen. Beter in Nederland nog een feestje bouwen dan noodgedwongen later met een muntverzameling te blijven zitten. Dus bij aankomst een wietje op de kop tikken en feesten maar. Niks aan de hand, ik moet toch niet met de auto rijden. Ik probeer opnieuw te sms’en naar België. Geen reactie. Er is iets mis. Het geeft me een onbehaaglijk gevoel en het avondetentje met Jan wordt geannuleerd. Vroeger dan voorzien, terug naar Antwerpen.

"Neem dit mee", zeg Bart, "een Vaportec om de geur van de wiet te neutraliseren". Hoewel ik al een oliebollenaroma meedraag, kan het nooit kwaad iets nieuws te proberen. Stel dat de kans zich voordoet om het echt uit te testen. Je mag er niet aan denken.

Tot Roosendaal verloopt de terugreis normaal: de meeste reizigers zijn druk in de weer met gsm en ik lees mijn krant want ik krijg geen contact. De kaartjesknipper beweegt zich voort tussen de reizigers alsof hij de meest onmisbare schakel is in het treinwezen.
 

Op zich is dat niet ongewoon, maar die man had nog iets méér. Of beter gezegd, iets minder: hij had namelijk geen jas - midden in de winter! - en geen bagage. Personeel van de trein, of toebehoren?

Toebehoren, zo bleek, want nog geen minuut later stappen twee griezels binnen met een snuffeldier. "Zoek, zoek, zoek", port griezel 1 - laten we hem voor het gemak 'Adolf' noemen - zijn hond aan. Tien minuten daarvoor had ik het pakje Vaportec opengescheurd en rond mijn wiet gedraaid. Ik zou nu te weten komen of het echt werkt. Adolf en Co komen dichterbij. Snuffel, snuffel, snuffel. Ik lees schijnbaar onverstoord mijn krant verder. In het slechtste geval ben ik mijn wiet kwijt en mijn mooie titaniumpijpje. De hond loopt na wat gesnuffel voorbij. Werkt dat spul dan toch? Adolf is niet overtuigd. De kerel die tegenover mij aan zijn sokken zat te prutsen lokt nu de hond naar waar ik zit. Snuffel zegt pro forma even "Waf! Waf!" tegen hem maar het beest reageert niet op mijn wiet. Hij komt tot op enkele centimeters afstand en reageert niet! Nog eens opnieuw proberen. Weer weg, dan weer terug. "Zoek, zoek, zoek". Tot acht keer toe wordt de hond teruggestuurd, zonder resultaat. Ik had op dat ogenblik wél resultaat: ik had ontdekt dat de man zonder jas, door te gaan zitten op de zetel naast mij, mij had aangeduid voor controle. De hond was niet in staat om een worst van een banaan te onderscheiden. Hij had na acht keer snuffelen en hersnuffelen niets gevonden. Adolf geraakt gefrustreerd en weigert op te geven. Ik heb immers lang haar, draag geen merkkledij, en ik was aangewezen door die Stasi aan de andere kant. Toch verdwijnen ze allemaal naar de volgende wagon. Ik denk: "Shit man, dat spul werkt écht!"

Mijn glimlach is nog niet op volle breedte of Adolf is daar terug: "Mijnheer, wilt u mij volgen alstublieft". Hij vroeg het zo mooi. Neen zeggen kwam niet in mij op.
 

Geen van de honden toont enige interesse voor de in beslag genomen marihuana die nochtans hapklaar binnen bereik is. Terwijl mijn tas op een respectloze manier doorzocht wordt door Adolf – duidelijk een gereformeerde klootzak – worden mijn handen met kabelstrips op mijn rug gebonden, want ik ben nu een misdadiger. Eén van de mensenbegrenzers vraagt of ik weet "welk misdrijf ik gepleegd heb" en waarom ik aangehouden word. Ja, dat weet ik, ik heb meer wiet mee naar huis genomen dan voor eigen gebruik aannemelijk wordt geacht: een gram of vijftien. Mensen die een volledige doos sigaretten kopen, roken dat toch ook zelf op en één pakje sigaretten weegt al 25 gram. Tabak is dan nog ongezond, cannabis is alleen maar illegaal. Argumenten voor dovemansoren. Befehl ist Befehl. En wet is wet. De tipgever krijgt, achter de rug van Adolf, een plastic pakte toegestopt ter grootte van een ei en moffelt dat weg in zijn jeanszak. Loon naar werken?
 

Met z’n zevenen worden we geboeid uitgeleverd aan de feds. Een kleine opdonder, duidelijk lijdend aan een minderwaardigheids-complex vanwege zijn beperkte gestalte maar gesterkt door zijn uniform, pikt zijn slachtoffer uit. We moeten een drietal wagons door. Allemaal op een rijtje tussen de uniformen van "het gezag". Om te vermijden dat de reizigers zouden denken dat we terroristen zijn die de trein willen opblazen – en uiteraard onszelf ook – zeg ik luidop: "Rustig mensen, we zijn maar cannabisgebruikers". Niemand reageert. Ik kijk achterom en zie op enkele koppen zweetdruppels parelen. "Wat zouden die te verbergen hebben", denk ik.

De kleine dikke is ruw met zijn prooien, een jongen van een jaar of 18 met zijn frêle vriendinnetje. Achter mijn rug draag ik mijn tas mee in geboeide handen. We paraderen over het perron naar het bureau. "Is het nog dezelfde ruimte als vroeger?" vraag ik aan mijn bewaker. "Oh, u was hier al?" Ja natuurlijk was ik daar al, kale stationsruimte, maar warmer dan de vorige keer, dat voelde ik onmiddellijk.

Eenmaal binnen is de kleine dikke het omhoog kijken beu en dwingt mij te gaan zitten. Ik wacht tot zijn smoel van kleur verandert vooraleer ik mij laat zakken. Nog maar pas raakt mijn gat de stoel of ik word geroepen. Hoera, eerst aan de beurt. De rol van de kleine dikke is dan uitsluitend beperkt tot die van portier.

Ik volg twee "nieuwe" feds naar een andere ruimte. Op tafel staat uitdagend een doos met een voorraad rubber handschoenen. Dan begint de ceremonie: zakken leegmaken, kleren controleren. Alsjeblieft, mijn hennepportefeuille van HanfHaus, henneppullover van Bazaar Roosendaal, hennephemd van Cannabis Konnexion, hennepbroek en hennepsokken van Hempdog. Hennepschoenen maat 43 van Casa Natura waren uitverkocht. "Aha, we hebben hier een fanatiekeling." Ja, maar dan fanatiek op zoek naar enige logica in het cannabisverbod. Dat is wellicht ook de reden waarom ik dat verbod nooit aanvaard heb en ook nooit zal aanvaarden. Uit mijn zakken komen mijn pijpje, gsm, Vaportec, stadsplannetje, treinticket, en uit mijn rugzak twee boeken cannaclopedia, folders cannaclopedia, en mijn camera.
 

In overheidstermen heet dat "ontrading". Ik huiver bij de gedachte hoe dat jonge koppeltje zich nu moet voelen. Twee mensen die vrolijk op de feesttoer gaan, een paar grammetjes wiet kopen voor de feestdagen en lap! Ze zullen nooit meer dezelfde zijn, verschrikkelijk.

Terug aangekleed kom ik bij de officier van dienst. Daar moet nog een papier getekend worden.
 

Farmacisme

Farmacisme staat voor de maatschappelijke visie die politieke repressie op farmaceutische gronden verdedigt.

Het farmacisme is een soort impliciet fascisme. Het komt neer op de feitelijke ontkenning van het persoonlijke zelfbeschikkingsrecht op eigen lichaam en geest. In deze gedachtegang bestaat het individu staatkundig niet. Het bestaat slechts in en door de maatschappelijke structuur waarvan het deel uitmaakt en waaraan het ondergeschikt is. Vandaar dat drugsgebruikers net als andere onderdanen geïntegreerd, georganiseerd, geleid en bestuurd moeten worden. Overheden eigenen zich, formeel in naam van de bevolking, het recht toe om diegenen te straffen die weigeren zich aan te passen. In dit geval, zich te onderwerpen. In de jaren dertig en veertig werd raszuiver bloed als kenmerk van een gezond en sterk volk gezien. Nu is drugsvrije urine belangrijk. Kenmerkend is dat drugsvrij en raszuiver beide politiek gedefinieerde termen zijn: zuivere mensenrassen bestaan niet en niemand pist zuiver water.

(Definitie farmacisme: René Rikkelman in Essensie 22)
 

Deutscher Hanf Verband (DHV) - www.hanfverband.de
Eurodrug - www.encod.org
Chanvre Info - www.chanvre-info.ch
Nouvelobs.com d.d. 18.09.2006
The Guardian 12.01.2007
www.cannaprag.net d.d. 01.01.2007
www.grow.de januari 2007
'Bestrijdingsmiddelen' - L. Reijnders (Boom Amsterdam)
 

Bronnen

 

TRDR01-01

Halverwege Roosendaal-Antwerpen komt een man op de zetel zitten naast mij aan de overkant van de wandelgang. Hij prutst wat aan zijn sokken en ik zie dat hij iets wegmoffelt.
 

TRDR01-03

"Mijnheer, hebt u drugs bij u, verdovende middelen?" Ik denk nog "vraag het aan je hond, lul" maar er groeit een mooi artikel in mijn hoofd en ik begin zowaar te genieten van de situatie.

Tegenover mij staat een twintiger met een vijftal plasticzakken ter grootte van een A-viertje voor "ze evidenz". Daarnaast staat Adolf en een tweede griezel.
 

TRDR01-02

Na twee minuten sta ik in mijn bloot gat. "Wil je in mijn kont kijken?" vraag ik met een smile aan een van de feds. "Daar is mijn loon iets te klein voor," antwoordt hij. Wat een circus. De twee waren correct volgens de wet. De wet is immers gebaseerd op intimidatie en vernedering.
 

Omdat het mijn tweede keer is word ik doorverwezen naar de hulpverlening. Ik weiger op de doorverwijzing in te gaan, zet 'neen' op mijn blad, teken, en zeg dat hij die hulpverleners maar naar mij stuurt voor een informatief gesprek over wat cannabis is en voor welke statistieken zij zich laten misbruiken.

Ik sta weer buiten. Geen tekort aan wiet vanavond, maar het zijn toch maar weer 65 € (pijpje + wiet) die in rook opgaan bij iemand anders. Ik probeer mijn vriendin te bellen om te weten te komen wat bij haar was misgelopen die dag. Haar handtas was 's morgens gestolen, geld, gsm, camera, ... De politie heeft echter geen manschappen of tijd om zich daarmee bezig te houden. Begrijpelijk.

Ik hoor net een politiewoordvoerder op de radio uitleggen dat er dit eindejaar een kwart minder controles zijn geweest op alcohol in het verkeer. Bij gebrek aan manschappen zeggen ze. Wegens de eurogeldtransporten en de eurotop enzo. Wat was dat weer die uitleg over "laagste prioriteit"? Zatte chauffeurs van de baan houden is geen prioriteit en wie een joint rookt en het openbaar vervoer gebruikt is een gemakkelijke prooi. Wel, heren en dames van de alles controlerende macht, als je personeel hebt om jointjes te vangen, dan heb je vast en zeker volk voor hogere prioriteiten.
 

 

 

Marihuitte
Website_Design_NetObjects_Fusion
LOGO2016
HND1
HND2
AE link