Positieve valsspelers

De speekseltest die in België gebruikt wordt is even onbetrouwbaar als de staatssecretaris die de test in 2009 invoerde. Ik noem geen namen maar de man had ook al de Belgische locomotieven op het verkeerde spoor gezet. Daarna werd hij door de CD&V geadopteerd om sporen van cannabis te zoeken bij weggebruikers.

Juridische informatie over de speekseltest is op http://www.elfri.be/juridische-informatie/speekseltest mooi op een rijtje gezet: politiereglement, KB, rechtsleer, rechtspraak, wetgeving, alles vrij beschikbaar.

Hier vind je een lijst van legale producten die in de speekseltest worden omgetoverd tot illegale stoffen. De lijst komt van het BCFI, het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (2010).
 

Testers falen de test

 

 

 

De hardnekkigheid waarmee de beleidvoerders knielen voor de drugstestindustrie is in één zin samen te vatten: ze moeten volharden in hun leugen om hun geloofwaardigheid niet te verliezen. De milligrammen waarmee sommigen betrapt worden leiden tot veroordelingen en boetes, in die mate dat de definitie van ‘criminaliteit’ op de rand van het belachelijke balanceert. De dag nadert dat nanogrammen gemeten kunnen worden en dan draagt iedereen sporen van intoxicatie. Muggenziften wordt dan een artisanale museumbezigheid.
 

Drugstesten even frauduleus als lucratief

Duizenden onschuldig in de gevangenis door waardeloze drugstesten

JosNijsten2016 – Bron: Alternet

In een uitgebreid onderzoeksrapport ontmaskerden ProPublica en The New York Times de zware gebreken van de drugstest die als basis gebruikt werd voor drugsaanklachten. Tienduizenden werden veroordeeld en een tijd lang opgesloten voor inbreuken die zij wellicht niet begaan hebben. Recent onderzoek wees uit dat de aanklachten tegen hen, gebaseerd waren op totaal onbetrouwbare testmethoden. De tests zijn zo vatbaar voor fouten dat de rechtbanken ze niet als bewijsmateriaal aanvaarden. Nochtans blijft de politie ze gebruiken en, in combinatie met het systeem van schulderkenning (*) (zeg maar ‘strafdeal’) in ruil voor een lagere straf, een gangbare procedure in 9 van de 10 zaken, worden duizenden gezinnen ontwricht.
 

Ryan Gabrielson en Topher Sanders van ProPublica merkten op dat de populaire 2 dollar testkit voor illegale drugs in 40 jaar amper een facelift kreeg en toch de fundering bleef voor talloze veroordelingen en strafdeals voor duizenden onschuldige personen.
 

“Men gebruikt nog steeds de enkelvoudige chemicaliëntube met kobaltthiocyanaat die blauw wordt bij blootstelling aan cocaïne. Kobaltthiocyanaat wordt ook blauw bij blootstelling aan meer dan tachtig andere substanties, inbegrepen methadon, bepaalde middelen tegen acne en een aantal reinigingsproducten die dagelijks in het huishouden gebruikt worden.
 

Bij koud weer vertraagt de chemische reactie in de tube, bij warm weer versnelt de reactie of is er helemaal geen. Slechte straatverlichting, flitsende blauwe politielichten zorgen dikwijls voor twijfel en arbitraire beslissingen die het verschil maken tussen gevangenis en vrijheid.”

Per jaar worden in de VS meer dan 1,2 miljoen arrestaties verricht voor illegaal drugsbezit. De foutmarges kunnen gerust als astronomisch worden beschouwd, ook al variëren de inschattingen hierover sterk.
Tussen 2010 en 2013 bleek bij herziening van de testen door deskundigen in Las Vegas, 33 procent vals positief te zijn. De laboratoriumgegevens van het departement justitie van Florida stellen dat “21 procent van de bewijzen door de politie geklasseerd als methamfetamine, bleken bij nazicht niets met methamfetamine te maken te hebben. De helft van die valse positieven waren zelfs helemaal niet associeerbaar met illegale substanties”. Meer nog, er waren agenten die gewoonweg niet begrepen hadden uit welke kleur een positief resultaat moest blijken.

Zonder het expliciet te verklaren suggereert het rapport dat mensen door systematische intimidatie zich dikwijls in een verloren situatie voelen. De politie dreigt bijvoorbeeld drugshonden in te zetten om een verklaring af te dwingen. Procureurs braken lange zinnen uit met het doel de gearresteerde in een anders onaanvaardbare strafdeal te forceren, vooral als de verdachte onschuldig is (**).
 

DRTT16-02

Gabrielson en Sanders:

“De kleurentest kits overspoelden het hele land direct nadat Nixon in 1973 de oorlog verklaarde aan de drugs onder het mom van morele noodzaak. De adviseur van Nixon gaf later toe:
 

Maar de testkits kwamen onmiddellijk onder vuur te liggen toen het National Bureau of Standards in 1974 waarschuwde dat “de testkits best niet gebruikt worden als uniek bewijsmateriaal voor de identificatie van een drug of van misbruik”, en ook het departement justitie trok in 1978 een gelijkaardige conclusie: “deze tests zouden niet gebruikt mogen worden voor bewijsvoering.”
 

Bijkomende specifieke en meer accurate tests zijn in de hele VS vereist om over te kunnen gaan tot vervolging, althans dat is de theorie. Helaas kregen die waarschuwingen niet echt de aandacht die ze vereisten.
 

Uit een rapport van 2011 – geciteerd in The New York Times Magazine – bleek dat “de openbare aanklagers in negen van de tien onderzochte gerechtelijke districten een strafdeal aanvaarden, enkel gebaseerd op de resultaten van een veldtest. Gabrielson en Sanders “bevestigen dat aanklagers op dezelfde basis strafdeals afdwingen in Atlanta, Boston, Dallas, Jacksonville, Las Vegas, Los Angeles, Newark, Philadelphia, Phoenix, Salt Lake City, San Diego, Seattle en Tampa.”
 

Een alarmerend percentage aan strafdeals eindigde in veroordelingen voor ernstige misdrijven: de auteurs van het rapport ontdekten dat zowat 90 procent van de veroordelingen tot stand kwam via strafdeals, maar verbijsterend hogere cijfers werden genoteerd in Tennessee (94 procent), Kansas (meer dan 97 procent) en Harris County, Houston, Texas, waar 99.5 procent van de veroordelingen tot stand kwam via strafdeals.
 

Met de foutmarge, de ondermijning van rechten, de pervertering van justitie door strafdeals, de verloren oorlog tegen drugs die gevoerd wordt onder valse voorwendsels, wordt een enorm aantal ‘criminelen’ gecreëerd die aan geen misdrijf schuldig zijn, noch drugs gerelateerd, noch andere.
 

Komt daar nog bij, zoals Jacob Sullum (Reason) het stelt, de absurditeit van de veroordelingen voor misdrijf, louter gebaseerd op hoeveelheden vermeende illegale producten, zo minuscuul dat zij het concept van criminaliteit in vraag stellen.

Een anekdotisch voorbeeld uit The New York Times Magazine beschrijft de zaak van een vrouw wiens veroordeling voor misdrijf, naast andere alarmerende details, gebaseerd was op een strafdeal die haar aangepraat werd voor het bezit van één tweehonderdste van een gram. Eén tweehonderdste van een gram.
 

Een anekdote zeg je, niet meer dan dat? Lees dan maar het artikel over Farid Ghehioueche, die voor een internationaal congres van Parijs naar de States vloog en op de luchthaven teruggestuurd werd naar huis nadat in zijn rugzak de aanwezigheid van de massale hoeveelheid van één tienduizendste van een gram cannabis werd ontdekt. Geen anekdote maar realiteit met documenten en foto’s.
 

Politiegeweld is een epidemie in de VS en wraak is daarin een voelbaar element geworden. De grote brok beleidskwalen komt rechtstreeks voort uit de oorlog tegen drugs. Bepaalde substanties worden gecriminaliseerd, armoede wordt gecriminaliseerd, mensen geraken in problemen alleen maar omdat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn.
 

Als de politie niet belast is met de bescherming van de burger tegen gewelddadige criminelen maar zich meer bezighoudt met de manier van leven van die burger, dan zal de maatschappij daarvan de gevolgen dragen. Geweldmisdrijven blijven grotendeels onopgelost terwijl onschuldige burgers het slachtoffer worden van of zelfs doodgeschoten door nerveuze ordehandhavers wiens prioriteit het is inkomsten te genereren door middel van huiszoekingen en inbeslagnames van ‘illegale’ stoffen, stoffen die, moesten ze legaal zijn, niemand anders zouden ‘schaden’ dan de gebruiker zelf.
 

DRTT16-04

Voorstanders van legalisering en activisten, beschermers van de privacy en zelfs sommige politici zeggen dat het systeem doorstoken kaart is om het industrieel gevangeniscomplex te bevoorraden en dat een belangrijk deel daarvan voortkomt uit de arbitraire criminalisering van geweldloze inbreuken. Terwijl geen daad van agressief geweld aanvaard zou mogen worden of door de vingers gezien, staat de woede, die door het failliete systeem gegenereerd wordt, garant

In de onderstaande video demonstreren de onderzoekers hoe gemakkelijk het is voor de politie om een vals positief te genereren tijdens drugstests op het terrein. Zij doen een test met vrij verkrijgbaar Tylenol PM, met een testkit van de politie voor cocaïne, en Tylenol (paracetamol) geeft positief voor cocaïne. En de meest populaire chocolade in de VS, Hershey’s Chocolate, geeft een positieve uitslag voor marihuana.

Maar het ultieme storende testresultaat kwam er toen de onderzoekers absoluut niets in de tester deden. De uitslag bleek positief …
 

DRTT16-05

Klik op de kleurendoolhof

(*) Schulderkenning (plea bargaining) werd verdedigd als een vrijwillige ruil waar beide partijen voordeel bij hadden. De beklaagden hebben veel procedurele en substantiële rechten maar bij de schulderkenning verkopen zij als het ware die rechten aan de aanklager in ruil voor een mildere toepassing van de strafwet. Er werd geargumenteerd dat strafdeals het voordeel hadden dat de schuldigen minder waarschijnlijk zouden vrijgesproken worden. Dat onschuldigen daarbij moesten opgeofferd worden bleek niet relevant.

(**) De VS werden gesticht door slavenhandelaars die vrij wilden zijn. Die contradictie bepaalt nog steeds het Amerikaanse justitiesysteem. De strafdeal levert een groot voordeel voor schuldige witteboordcriminelen die altijd een financiële deal aankunnen. Het is een nadeel voor onschuldigen die hun onschuld niet kunnen bewijzen of hun schuld afkopen. 

Archief DRUGSTEST NL:

* De waarde van drugstesten
*
In God we trust… all others will be tested
* Is uw werkgever drugsvrij?
*
Italiaanse parlementsleden betrapt op drugsgebruik
* Roeskillers
*
Drugspreventie en drugstesten in scholen
*
Stress en dieet kunnen leiden tot een positieve cannabistest
 

DRTT16-06

Andere tests bestaan uit drie tubes die door de verbalisant in een specifieke volgorde moeten geopend worden om alle andere stoffen dan cocaïne te elimineren. Maar als de agent die volgorde niet respecteert worden de resultaten waardeloos. Ook de omgeving kan voor problemen zorgen.
 

We wisten dat we het protest tegen de oorlog in Vietnam of de aanwezigheid van zwarten niet illegaal konden maken en het linkse protest en de zwarten waren de belangrijkste vijanden van de overheid.” (zie hierover John Ehrlichman)
 

DRTT16-07

voor de geweldcyclus met dodelijke politie-interventies en de vergelding door burgers. Dat zal onverminderd doorgaan tot de staat toegeeft dat de oorlog tegen drugs een voorwendsel is en gestopt moet worden.
 

Is er een geïnspireerde politicus in de zaal ?

Elisabeth Preza voor Alternet juni 2017 – Nederlandse bewerking JosNijsten2017

Moore is “de criminalisering van de armoede kotsbeu”, vooral de pogingen van sommige conservatieven zoals de gouverneur.

Wat voorafging: Scott Walker, republikeins gouverneur van de staat Wisconsin, wil absoluut een drugstest invoeren voor de meest kwetsbare groep in de samenleving, de mensen die aangewezen zijn op voedselbonnen om te overleven. Meer details in deze video van Farron Cousins (Ring of Fire – TYT).

Moore groeide zelf op in de bijstand en introduceert een wetsvoorstel waarin een uitbreiding van de wetgeving over drugstests wordt gevraagd naar een andere groep die federale steun krijgt, namelijk de top 1 %.

“We gaan het overheidstekort niet oplossen door arme mensen die voedselpakketten krijgen, hun eten af te pakken,” zegt Moore, “maar als we mensen drugstesten om het overheidstekort te verminderen, dan kunnen we best beginnen aan het andere uiteinde van het inkomenspectrum.”

Het voorstel van Moore, de “Top 1% Accountability Act”, houdt in dat rijke belastingplichtigen die bepaalde aftrekposten indienen voor meer dan 150.000 $, een drugstest moeten ondergaan of een lagere belastingvermindering moeten uitwerken. Moore hoopt dat door het wetsvoorstel “de rijken een debat zullen aangaan over hoe een eerlijk belastingbeleid eruit ziet.”

“De voordelen die we aan arme mensen geven zijn zo miniem in vergelijking met wat we aan de Top 1% geven, het een druppel in een emmer”, zei Moore.

Moore verwees naar het armoedeplan van Paul Ryan (republikeinse voorzitter van het huis van afgevaardigden). Ryan sprak daarover begin juni 2016 bij zijn bezoek aan een behandelingscentrum voor drugs- en alcoholverslaafden in Washington DC.

“Hij stond voor de mensen in een behandelingscentrum en maakte zijn anti armoede voorstel bekend en insinueerde dat arme mensen drugsverslaafden waren. Dat was er ver over”, zei Moore aan The Guardian. Het congreslid verduidelijkte verder uitgebreid op haar website: “Zoals ik herhaaldelijk gezegd heb, is de opmerking dat wie vecht tegen armoede meer vatbaar is voor drugsmisbruik, absurd en beledigend.”

Ryan is niet de enige politicus in Washington DC die armoede met drugsmisbruik gelijkstelt. De Huffington Post meldde dat gouverneur Walker herhaaldelijk armoede en drugs in één adem samenbracht; hij ondertekende de wet waarin bijstandontvangers een drugstest moeten ondergaan als er een verdenking van drugsgebruik is. In de wet wordt een drugstest verplicht voor werklozen die financiële steun zoeken. In november 2015 stapte hij naar de rechter tegen de federale overheid om Wisconsin toe te laten drugstests uit te voeren bij mensen die op voedselbonnen van de staat aangewezen zijn.

“Als fervente voorstander van sociale programma’s in de armoedebestrijding ben ik diep beledigd omdat mensen die van de bijstand afhankelijk zijn, op die manier gebrandmerkt worden”,zei Moore.

“Republikeinen in heel het land blijven het discriminerend beleid goedkeuren, een beleid dat de meest kwetsbare groep in de maatschappij viseert en overlaadt met valse beschuldigingen. Deze wetten hebben slechts één doel: het meest extreme gevoel en de meest misleidende opinie van de conservatieve beweging aanwakkeren.”
 

Congreslid Gwen Moore wil ondernemers die belastingvoordelen krijgen, onderwerpen aan een drugstest.
 

GWMR17-01

Een auto besturen onder invloed is ontoelaatbaar.
Een land of een groot bedrijf besturen onder invloed
is absoluut onaanvaardbaar.
 

De War on Drugs is gebaseerd op vervalste wetenschappelijke gegevens

Annie Dookhan, fake biochemiste, is slechts het topje van de ijsberg. Zij vervalste drugstalen, handtekeningen, onderzoeksresultaten en drugstests. Tienduizenden werden veroordeeld in de loop van haar 9 jaar durende fraude.
 

Haar systematische fraude in de analyse van bewijsmateriaal in drugszaken was goed voor meer dan 20.000 veroordelingen in Massachussetts alleen. Natural News publiceerde in 2012 al een artikel over het vervalsen van labanalyses in niet minder dan 34.000 dossiers.

Dookhan gaf toe bewijsmateriaal te hebben doen verdwijnen, handtekeningen van collega’s te hebben vervalst en gedurende “twee of drie” jaar op een slordige manier drugstests te hebben uitgevoerd. Het duurde vijf jaar vooraleer justitie uiteindelijk de beslissing nam om de meer dan 20.000 veroordelingen voor drugsdelicten te herzien. Intussen zitten duizenden onschuldigen in de gevangenisindustrie weg te rotten, opgesloten onder valse voorwendsels.

“Annie Dookhan is slechts één van de duizenden laboranten in de Verenigde Staten die dagelijks drugstests vervalsen en onschuldigen doen veroordelen”, zegt Mark Adams van CWC Labs. “Twee zaken werden mij duidelijk in de voorbije drie jaar: ten eerste, alle drugstestkits leveren valse positieven voor een brede waaier aan stoffen. Det gaat van legale medicatie tot chocolade. Wetenschappelijk gezien zijn deze kits zinloos en waardeloos. Toch blijven rechters veroordelingen uitspreken op basis van subjectieve opinies over de kleur van het testresultaat en op basis van vervalste laboratoriumgegevens. De beoordeling van een kleur door het menselijk oog is geen wetenschap.

Ten tweede, de meeste wetenschappelijke laboratoria zijn weinig gemotiveerd inzake analytische correctheid. Door onzorgvuldigheden worden zuivere stalen besmet met vuile stalen en het resultaat is dat onschuldigen veroordeeld worden.” Voor wie dit ‘overdreven’ vindt wil ik er even aan herinneren dat als het over drugstesten gaat, gemeten wordt op sporen en nanogrammen. Annie Dookhan is het topje van de ijsberg: fake news, fake science, fake politics. Vijf jaar na haar arrestatie heeft Massachussetts 1 procent (één) van de veroordelingen op basis van Dookan’s labresultaten herzien.

Er is pas nu een lijst beschikbaar van de slachtoffers van Dookhan, vijf jaar na haar arrestatie. Van 2003 tot 2012 was zij verantwoordelijk te zijn voor de analyse van meer dan 60.000 drugstalen in 34.000 strafzaken.

Haar ‘efficiëntie’ was niet het gevolg van een geniaal talent maar van complete onkunde. Zij slaagde er over het algemeen niet in een drugstest op een degelijke manier uit te voeren, vermengde gegevens en stoffen, rapporteerde valse positieven.

“Zij nam 15 tot 20 drugstalen, testte er een vijftal en beoordeelde dan alles als positief,” zegt substituut procureur John Verner in zijn getuigenverklaring. Zij besmette negatieve stalen met drugs en herdeed de test. Bovendien loog zij 14 keer over haar mastersdiploma in biochemie.

In september 2012 werd zij aangehouden. Het laboratorium werd onmiddellijk verzegeld en meer dan driehonderd gevangenen die het slachtoffer waren van haar praktijken werden vrijgelaten. Tienduizenden anderen moeten wachten op vrijlating na herziening van hun dossier. En dat is een kwestie van jaren.

De schadeclaims zullen oplopen tot in de tientallen, wellicht honderden miljoen dollar. Dookhan is intussen vrij terwijl haar slachtoffers wachten op een uitgestelde gerechtigheid.

Matthew Segal, wetspecialist van de American Civil Liberties Union of Massachussetts (ACLU) zegt: “De mensen kregen in de eerste plaats geen eerlijk proces. Nu wordt alles op de lange baan geschoven. Gerechtigheid werd hen eerst ontzegd en nu zijn zij opnieuw het slachtoffer, ditmaal van de juridische inertheid.”

Ook degenen die niet in de gevangenis belandden na een drugstest die bij Dookhan terechtkwam, worden achtervolgt omwille van het strafregister dat zij door haar schuld meesleuren. Al die foute veroordelingen illustreren de War on Drugs in zijn absurde en perverse bijwerkingen.
 

 

 

 

DRTTVID0101

The Marijuana Policy Project and the Mintwood Media Collective present the findings of a new study, False Positives Equal False Justice.
Video exposes how field drug tests used by police and other government agencies give false positives. (4’36)

The Marijuana Policy Project dd 4 maart 2009
 

Drugstest video

False Positive Drug Tests Exposed

 

NNDH17-01

De manier waarop in de VS (en daar niet alleen - nvdr) testen uitgevoerd en onderzocht worden biedt aan criminelen als Annie Dookhan de mogelijkheid om vals te spelen.
 

Field drug test kit
Photo Credit: The Free Thought Project

Door Ryan Gabrielson/Pro Publica
Alternet dd 2 november 2016
 

 

Video’s over de Dookhan testfraude

Gerelateerde artikels en video

JosNijsten2017

NNDH17-03

Massachusetts to Throw Out 21,000 Drug Convictions After State Chemist Tampers With Evidence (9’14)

Democracy Now! dd 19 april 2017
 

NNDH17-02

Drug Lab Scientist Arrested for Making False Positive Drugs Tests (2’34)

MoxNews.com dd 3 oktober 2012
 

20,000 Drug Cases Could be Dismissed Because of Chemist's Wrongdoing (12’56)

The Real News dd 20 april 2017
 

NNDH17-06
NNDH17-07
NNDH17-05

Drug Tester Was High, Now Thousands of Cases Need Review (4’03)

LIP TV dd 7 mei 2016
 

Website_Design_NetObjects_Fusion
LOGO2016
HND1
HND2
AE link