Drugsvrije samenleving

 

“Geloven” in een drugsvrije samenleving is een religieus standpunt.

“Beloven” is het politieke antwoord op het religieuze standpunt.

Noch religie noch politiek is gebaseerd op “weten”.

Beide zijn erop gericht ons te doen geloven wat zij beloven.

 

Toen in 1961 het Enkelvoudig verdrag inzake verdovende middelen werd ondertekend hebben de VN politici zichzelf en ons beloofd dat tegen 1979 opium volledig zou uitgeroeid zijn. Cannabis en cocaïne kregen uitstel tot 1989. Zonder zich in 1989 af te vragen waarom hun belofte niet ingelost werd, beloofden zij opnieuw plechtig dat tegen 1998 alle drugs de wereld uit zouden zijn. Dat geloofden ze bij de VN maar de realiteit achterhaalde hun wishful thinking. Toen werd het 2008 en hun geloof in hun eigen belofte zou aangetast moeten zijn maar in 2008 herhaalde de VN hetzelfde afgezaagde liedje: “Wij geloven in een drugsvrije wereld”. In 2018 zal opnieuw blijken dat de drugs de wereld niet uit zijn maar in veel grotere mate en gevarieerder dan ooit aanwezig zijn. De vraag of er minder gebruikers zijn, moet niet meer gesteld worden. Het antwoord is in wetenschappelijke studies terug te vinden. Niet in geloofsboeken.

 

Drugsvrij Antwerpen

 

BDW is natuurlijk niet de eerste die in Antwerpen een oorlog tegen drugs ontketent. Hij heeft eminente voorgangers in zijn streven, namelijk “the one and only Scientology Church”. Einde 1992 startte deze verzameling geestelijk gestoorde organismen (ggo) een sensibiliseringskampanje in Vlaanderen. De ggo’s beweren met ‘Narconon’ over een methode te beschikken om druggebruikers van hun verslaving af te helpen. Dat zou dan gebeuren via een zuiveringsritueel dat alle schadelijke stoffen verwijdert die drugs in het lichaam achterlaten. Vijf uur per dag gedurende drie tot zes maanden, afhankelijk van de tijd die het duurt om je te doen geloven dat geld een belangrijke factor is in je verslaving en dat je daar beter afstand van doet. In hun voordeel uiteraard.

 

De mensen van ADIC (Antwerps Drug Interventie Centrum) konden er niet mee lachen. De zorg voor verslaafden mag niet afhankelijk gemaakt worden van een ‘religieuze’ beweging, die in de zwakste groep binnen de maatschappij een gemakkelijke prooi vindt.

 

Toenmalig burgemeester van Schoten Tony Sebreghts (CVP) toonde wel interesse voor het initiatief. Hij overwoog zelfs om, als vorm van drugspreventie, het Scientology project als voorlichting in de scholen te gebruiken. De burgervader!

 

Hier vind je de aantallen gebruikers per land
https://www.volksgezondheidenzorg.info/

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/1084/Highlights_EDR2015_NL_Final_REV.pdf

 

Daar komen de evangelisten

 

Een paar dagen geleden kreeg ik een flyer toegestuurd over een evangelistenorganisatie uit Zeeland. Als je het gat van Jezus likt, dan krijg je van hen een kom soep. Die komen ze brengen met een brandweerwagen naar onder andere het De Coninckplein in Antwerpen-Noord. Dit soort ongedierte tiert welig op de marginale biotoop. Volksmenners, religieuzen en fascisten parasiteren op de meest kwetsbare groepen in de maatschappij. Maar dat krijg je natuurlijk als je de mensen discrimineert, criminaliseert en op de koop toe hun straathoekwerkers afneemt.

De flyer werd me bezorgd door een student van Pius X, een school in Antwerpen. Oorspronkelijk kwam het pamflet van een zekere R. Jorritsma, een Nederlander met een bijzonder verdacht verleden. Ik leg uit waarom ik het een ‘pamflet’ noem:

 

Jorritsma, een godsdienstwaanzinnige die zich probeert te verrijken met ‘verslaafdenzorg’ had in 2011 problemen met justitie over fraude in zijn werking. Je kan bij hem ‘afkicken’ voor drieduizend (3.000) euro per maand. Ja, zorg kost geld. Zegt de man. Maar hij wil dat niet luidop gezegd hebben want de mensen zouden hem verdenken van geldwolverij. Ja, nu je het zegt. Terug naar de inhoud van de flyer.

 

Jorritsma: “Een hasj-sigaret (joint) bevat schadelijke stoffen gelijk aan 15-20 sigaretten en meer dan 200 verschillende giftige stoffen!”

 

Het is duidelijk dat Jorritsma niet geïnformeerd is over cannabis. Daarover heeft hij niets gelezen in zijn bijbel.

Hieronder een tabel met een overzicht van de schadelijke stoffen in cannabis en tabak.

 

tabel1.2.jpg

 

De meest toxische stoffen worden veroorzaakt door de verbranding van organisch materiaal. Cannabis kan gevaporiseerd worden en wordt op die manier ook als medicijn toegediend.

De verbrandingsstoffen waarvan sprake, komen ook vrij bij de verbranding van wierook.

 

Jorritsma: De schadelijkste van deze stoffen is de werkzame stof heet THC-d-9 die na inname 20 tot 30 dagen in het lichaam blijft! Bij regelmatige inname ontstaat dus snel een ophoping van deze stoffen in de vetrijke delen van het lichaam, nl. hersenen, mergbeen en testikels.

 

De psychoactieve stof in de cannabisbloem heet delta-9-tetrahydrocannabinol. Over de duur van de intoxicatie:
http://www.medicaldaily.com/: Although cannabis is one of the least harmful of all illegally abused drugs, it tends to stay in the system the longest. THC is the active ingredient in marijuana, but when it is metabolized and broken down in the liver, it creates THC-COOH, which stays in our system for a very long time. Exactly how long cannabis will stay in your system 
depends on many factors, such as how often you smoke and how much marijuana you consume. However, these are the average rates:
Urine: Seven to 30 days - Blood: Two weeks - Hair: Up to 90 days

Over de “schadelijkheid” van delta-9-tetrahydrocannabinol (THC): er is nooit één letter schadelijkheid van THC bewezen, integendeel. Hoe verder gezocht wordt naar schadelijkheid, hoe meer bewijzen van onschadelijkheid gevonden worden.

 

Jorritsma: Hersenbeschadiging. Door ophoping van THC in de hersenen, structuurveranderingen en vernietiging van hersencellen.

 

Jorritsma verwart het illegale cannabis met de legale alcohol. Van alcohol (ook miswijn) is aangetoond dat het hersencellen onherroepelijk afbreekt.

 

Jorritsma: Cognitieve functies zoals geheugen- en concentratievermogen verslechteren. Prestaties (school) op dit vlak dus ook. Tevens wordt vervlakking van interesses geconstateerd, o.a. oorzaak van éénzijdigheid bij gebruikers.

 

Dat is pure nonsens. De man herhaalt de pro Big Pharma propaganda van NIDA. Bayer, Monsanto, GW Pharmaceuticals, HortaPharm en nog een aantal andere die verzot zijn op cannabis omwille van zijn medische kwaliteiten. NIDA heeft tientallen toepassingen van THC en CBD gepatenteerd. Jorritsma weet wellicht niet wat NIDA is want dan zou hij weten dat de auteur van de studie (NAHAS) waarop zijn flyer gebaseerd is, een kwakzalver is die veroordeeld werd voor wetenschapsfraude in de VS en in Europa. Gabriel Nahas is de man achter de 'apenstudie' van 1972. Een compleet dolgedraaide oplichter. Uiteindelijk werd hij overal buiten gegooid, behalve blijkbaar bij ongeletterden. Nahas is de enige bron waarnaar Jorritsma verwijst. Hij beweert, ik citeer uit zijn email: “De folder info is overigens gebaseerd op diepgaand wetenschappelijk onderzoek. Niet zomaar een pro of arts die iets beweerd heeft of oppervlakkige onderzoekjes.” Op mijn vraag over welke ‘diepgaande wetenschappelijke studies’ het gaat krijg ik geen antwoord meer. De man verkoopt eigenlijk gewoon lulkoek.

 

Jorritsma: Verzwakking van het immuunsysteem. Door ophoping van THC in het mergbeen verslechtert de kwaliteit en kwantiteit van witte bloedlichaampjes. Dus meer kans op ernstiger gevolgen van ziekten. Kans op ontwikkelen van tumoren is zeer verhoogd.

 

THC wordt ingezet tegen tumoren. En dat is nu net het tegenovergestelde van wat Jorritsma uit zijn neus peutert. Leg je stenentijdperkbijbel even opzij en google naar de wetenschappelijk studies van onder meer Manuel Guzmán. Je kan er iets leren uit ons tijdperk.

 

Jorritsma: Negatieve biochemische invloed op de spermatozoa. Ophoping van THC in testikels bewerken misvormingen aan zaadcellen wat psychische en of fysieke afwijkingen kan veroorzaken bij nageslacht. Belemmeringen in foetusgroei. THC opname bij zwangere vrouwen kan veel nadelige gevolgen hebben voor de baby.

 

Een uitgebreid antwoord op dit delirium vind je op www.cannaclopedia.be onder medical (sperma)

 

Jorritsma: Verhoogde kans op schizofrenie en ontwikkeling van andere psychiatrische ziektebeeld verschijnselen.

 

Onder dezelfde rubriek medical vind je een uitgebreid artikel over studies rond psychose en schizofrenie.

 

Jorritsma: Dit komt mede doordat hasj en marihuana hallucinogene werking hebben. De natuurlijke waarneming wordt beneveld en verandert tot soms surrealistische verschijnselen. Dit brengt ons bij het volgende, niet wetenschappelijk maar wel in de verslavingszorg en psychiatrische instellingen geobserveerde en breed aanvaarde constateringen. Allerlei angsten, (fobieën), wanen, met name achtervolgingswaan, overdreven achterdocht, mentale zwakte en introversie, horen van stemmen in het hoofd etc. Vervaging van normen en waarden en verzwakking van weerbaarheid tegen occulte invloeden.

 

Surrealistische verschijnselen, hallucinogeen, natuurlijke waarnemingen worden beneveld, schizofrenie, psychiatrisch ziektebeeld, angsten, wanen, mentale zwakte, stemmen in het hoofd, verlaging van normen en waarden … je zet hier duidelijk de symptomen van geflipte religieuzen op een rijtje. Moet ik even herinneren de normen en waarden in jouw voorhistorische bijbel? Over kindermoorden, gedwongen prostitutie, slavernij, pedofilie, enz … Ik heb overigens die film “Reefer Madness” ook gezien. Alleen gedegenereerde geesten beroepen zich op de propaganda uit een periode toen de aarde nog plat was. Goden zijn gemaakt door mensen als Jorritsma die zichzelf niet onder controle krijgen en daarom allerlei verhaaltjes verzinnen om anderen onder controle te krijgen. Voor dat doel wordt vooral in arme buurten op kansloze jongeren geparasiteerd maar dat is geen nieuws. Op dat punt zijn bloedzuigers zeer consequent. Parasiteren is een harde drug.

 

Jorritsma: Alle drugs zijn hard!

 

Drugs zijn stoffen die psychische en/of fysische invloeden uitoefenen op het lichaam. Er zijn legale drugs – goed voor 195.000 doden per jaar in Europa (volgens Europees rapport), en er zijn illegale drugs, volgens Jorritsma goed voor 7.000 overdoses per jaar. Voor cannabis is dat NUL, ZERO. Wil je weten waarover je praat als je zegt “drugs”? Wernard Bruining legt het je uit in 8 minuten en 22 seconden https://www.youtube.com/watch?v=ZGi_Qkxxaj4

 

Flyer Jorritsma: (Bron; wetensch.Onderzoek; Advances in the Biosciences. Volume,80, Nahas & Latour; Physiopathology of illicit Drugs; cannabis)

 

Ja, die bron kennen we al. Wil je weten wie Gabriel Nahas is? Zie Cannabis, pers en politiek.

 

Uitgave: Stichting In de Vrijheid Drugspreventie.

 

Dit pamflet van de “Stichting In de Vrijheid” is zonder twijfel geschreven door een mentaal gestoorde die voor de spiegel staat en beschrijft wat hij ziet en de echo’s die hij hoort in zijn lege hoofd.

 

Een andere reden om die kerel te wantrouwen is contact: de op de flyer genoemde websites zijn te koop. We zullen eens moeten nazien of het vermelde adres in Nederland even fictief is als een ISDS brievenbus.

 

Jorritsma zal niet uit Antwerpen verwijderd worden voor de onsamenhangende troep die hij uitbraakt. Hij zal Antwerpen niet meer binnen mogen voor de troep die zijn brandweerkar uitbraakt. Bart wil geen fijn stof in zijn neus.

 

JosNijsten2017

 

Wetenschap vliegt je naar de maan. Religie vliegt je in een wolkenkrabber.

(Richard Dawkins)